แบบทดสอบภาษาเกาหลีเบื้องต้น
#utcckr basic korean 1
จงเลือกข้อที่ออกเสียงตามโจทย์ที่กำหนดให้

กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (ใช้สำหรับใบประกาศ)
Name (ภาษาอังกฤษ - กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง) *
Surname (ภาษาอังกฤษ - กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง) *
E-mai (กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง) *
1. 아 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
2. 오 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
3. 위 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
4. 와 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
5. 예 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
6. 으 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
7. 워 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
8. 의 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
9. 우 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
10. 얘 ออกเสียงว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
11. ㄱ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
12. ㅂ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
13. ㄸ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
14. ㄴ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
15. ㅋ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
16. ㅍ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
17. ㅎ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
18. ㅅ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
19. ㅊ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
20. ㅉ เสียงพยัญชนะต้น ออกว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
21. 머리 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
22. 더워요 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
23. 외모 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
24. 돼지 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
25. 볼펜 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
26. 종이 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
27. 의사 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
28. 아저씨 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
29. 오빠 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
30. 핸드폰 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
31. 태국 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
32. 한국 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
33. 강남 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
34. 달 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
35. 버스 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
36. 물 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
37. 귀여워요 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
38. 휘파람 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
39. 아이스크림 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
40.예뻐요 อ่านว่าอย่างไร
1 point
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy