מטקבקים גישות כלכליות-חברתיות

יש למלא את כל הפרטים בצורה מדוייקת.
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  כתיבה משכנעת
  שימוש במושגים מתחום האזרחות
  מבנה מוקפד וברור
  כתיבה תקנית ובהירה
  הזן תגובה אחת בכל שורה