แบบฟอร์มรับสมัคร AIS eSports Cosplay Championship 2020
Sign in to Google to save your progress. Learn more
AIS eSports Cosplay Championship 2020
สถานที่จัดการประกวด: ภายในงาน Thailand Game Expo 2020 ไบเทค บางนา
วันและเวลาในการประกวด: เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เงินรางวัลรวม: 60,000 บาท
รูปแบบกิจกรรม
เป็นกิจกรรมการประกวดแต่งกายคอสเพลย์แบบเดี่ยว โดยจำกัดเฉพาะตัวละครจากเกมเท่านั้น ผู้ประกวดทุกคนจะมีเวลาไม่เกิน 60 วินาที บนเวที สำหรับการนำเสนอความเป็นตัวละครนั้น ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้เพลงประกอบหรือวีดิทัศน์ที่นำมาเอง (ทางงานจะมีเพลงกลางของการประกวด เพื่อความเสมอภาคในการนำเสนอตัวละคร)
ประเภทของการประกวด
การประกวดคอสเพลย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ผู้ประกวดจะต้องเลือกลงประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
(พิจารณาจากเพศสภาพหรือเผ่าพันธุ์ของตัวละครจากเกมที่เลือกประกวด ไม่ใช่เพศของผู้สมัคร)
1. ตัวละครชาย Male Champion
2. ตัวละครหญิง Female Champion
3. ตัวละครสัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์ Monster & Mechanic Champion
รางวัลการประกวด
การประกวดแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภทแต่ละประเภทมี 3 รางวัล และมีรางวัลที่พิจารณารวมจากผู้ประกวดอีก 2 รางวัลพิเศษ ดังนี้

1. ประเภทตัวละครชาย Male Champion
- รางวัลชนะเลิศ Male Champion จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลชมเชย Male Champion จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

2. ประเภทตัวละครหญิง Female Champion
- รางวัลชนะเลิศ Female Champion จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลชมเชย Female Champion จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

3. ประเภทตัวละครสัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์ Monster & Mechanic Champion
- รางวัลชนะเลิศ Monster & Mechanic Champion จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลชมเชย Monster & Mechanic Champion จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

4. รางวัลพิเศษ ขวัญใจทีมงาน Gift Set จาก AIS จำนวน 1 รางวัล (พิจารณารวมจากผู้ประกวดทุกคน)

5. รางวัลพิเศษ Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท (พิจารณารวมจากผู้ประกวดทุกคน)

***หมายเหตุ**
 รางวัลที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และจะได้รับหลังจากจบการประกวดประมาณ​ 45 วัน
วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 23:59 น.
2. รับสมัครหน้างาน ณ จุดรายงานตัวของผู้ประกวด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น.
เงื่อนไขที่ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องรับทราบ
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
3. ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอตัวละครบบนเวทีให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครนั้น ๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ
4. ทีมงานขอสวนสิทธิ์สำหรับชุดคอสเพลย์ที่เคยได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดในรายการอื่นๆ ไม่สามารถลงประกวดได้
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนภายหลังการตัดสิน หากเสร็จสิ้นการประกวดเกิน 7 วันไปแล้ว
กติกาการประกวด
1. ชุดคอสเพลย์ของตัวละครที่ใช้ประกวดจะต้องอ้างอิงมาจากตัวละครในเกมเท่านั้น
2. ชุดคอสเพลย์ของตัวละครจะต้องอ้างอิงตามต้นฉบับที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ไม่ดัดแปลง หรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นฉบับ
3. ไม่อนุญาตให้สร้างตัวละครขึ้นมาเองเพื่อเข้าประกวดโดยเด็ดขาด
4. ชุดคอสเพลย์สามารถใช้วัสดุได้ทุกรูปแบบ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
5. ชุดคอสเพลย์ ต้องไม่มีการเปิดเผยร่างกายล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
6. ผู้ประกวดมีเวลา 60 วินาทีบนเวที ในการแสดงท่าทางให้เข้าถึงบทบาทของตัวละคร
7. ผู้เข้าประกวดจะสามารถเลือกประเภทของการประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
8. ผู้เข้าประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
9. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รูปแบบการให้คะแนน
แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 หมวด รวม 100 คะแนน
1. รายละเอียดความปราณีตของชุดคอสเพลย์และการเมคอัพ ตรงตามตัวละครต้นฉบับ 40 คะแนน
2. การสื่อความให้กรรมการและผู้ชมเข้าใจถึงตัวละครนั้น ๆ บนเวที 40 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอตัวละครบนเวที 20 คะแนน
กรุณากด Next เพื่อดำเนินการลงทะเบียนต่อไป
เมื่อกดแล้ว ทีมงานจะถือว่าผู้ลงทะเบียนได้อ่านรายละเอียดกติกาการประกวดตามข้างต้น และเข้าใจทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse