ลงทะเบียนสัมมนา Arbitrage กลยุทธ์เพื่อการทำกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาในอนาคตและราคาปัจจุบัน

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยกรอกข้อมูลตามด้านล่าง

* ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบริษัทออสสิริส และ ออสสิริส ฟิวเจอร์เท่านั้น *

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question