Skills and Atributes of Today's Learner
Alla i klassen svarar så gott de kan (anonymt) och sedan tittar vi på sammanställningen och diskuterar.
Ser du nya möjligheter?
Exempelvis att du ser behov och lösningar.
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Har du nätverk som stödjer dig i dina studier?
Kan vara klasskamrater, Facebook, idrottsklubben, extrajobbet, familj.
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Har du en användbar självkontroll?
Klarar distraktioner, behärskar dig, etc? Till exempel strunta i ett meddelande på telefonen när du pluggar.
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Hur är det med din nyfikenhet och fantasi?
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Ser du hinder som en utmaning?
Hur bra är du på att kämpa i motgång? Kan du komma vidare fast det verkar helt obegripligt?
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Hur är din muntliga förmåga att visa dina kunskaper i klassrummet?
Exempelvis ställa frågor eller komma med relevanta inlägg.
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Hur bedömer du din förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning
Kan du dra paralleller, göra jämförelser, ifrågasätta och ha ett kritiskt förhållningssätt.
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Har du framtidsdrömmar som kopplar till det du gör just nu?
Har du långsiktiga mål?
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Hur är din uthållighet?
Jobbar du på trots att det känns tungt och belöningen ligger långt fram.
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Förstår du hur andra människor tänker och varför de gör som de gör?
Kan du se saker från en annan människas perspektiv?
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Är du anpassningsbar?
Kan du acceptera olika arbetsformer. Till exempel en muntlig bokpresentation fast du hellre vill lämna in skriftligt.
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Kan ni samarbeta i grupp så att helheten blir mer än delarna?
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Hur är din skriftliga förmåga i skolan?
Exempelvis på inlämningsuppgifter, uppsatser och prov.
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Vill du lyckas med dina studier?
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Hur är din förmåga att planera och strukturera din tid?
Hur bra är du på att hålla reda på vad du ska göra?
obetydlig förmåga
extremt hög förmåga
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.