Dine 2 minutter til å gjøre Prisguiden bedre
Vi trenger din tilbakemelding for å bli en enda bedre tjeneste!

Tusen takk for hjelpen :)

Hvor enig er du i følgende utsagn om Prisguiden?
Ikke enig
Litt uenig
Enig
Helt enig
Vet ikke
Hjelper meg med å finne den beste prisen på et produkt
Er enkel å bruke
Hjelper meg å velge akkurat riktig produkt
Oppleves som moderne
Er en god start når du skal handle noe nytt
Hjelper meg å finne gode tilbud
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms