TALLER: MISSATGES DELS GUIES ESPIRITUALS, PER RECOBRAR LA PAU, COHERÈNCIA I SALUT - 19 agost

En castellano a continuación..,

Després de tres anys dedicant part de la meva vida a baixar informació dels plànols espirituals per a mi i per a la gent que ve a veure-em, neix aquest taller. Per poder apropar els ensenyaments dels meus guies espirituals, a qui vulgui. Un guia espiritual viu unit a tot, igual que nosaltres, la diferència és que ells poden comprendre bé, el sentit de tot, ja que el seu món és més subtil i poden veure molt més que nosaltres.
Quan vaig començar a percebre, sentir-los, vaig saber que era la forma més directa de conèixer la meva veritat o veritat en tot. En el pla espiritual, és on trobo la comprensió tot, no en llibres, teories, dogmes, religions, ... en aquests llocs, només hi ha una part de la veritat, l'altra aquesta dins de cada un, això és el que transmeten tota l'estona els guies espirituals. Per això ells intenten atendre cada ànima per separat, perquè no es confongui el seu camí, únic i personal, amb dogmes, idees, filosofies, ...
Des dels 18 anys distingeixo dins del meu una veu o un canal on només hi ha amor. He tardat 17 anys fins estabilitzar la connexió amb el món espiritual. Quan vaig entendre que aquestes veus que percebia eren reals i no eren la meva ment, vaig entendre que en l'estudi, d'aquestes veus / percepcions, tindria el canal directe a Déu o al món espiritual i un acostament major a la veritat, sense intermediaris i fins ara està sent així, de tot el que conec.
En un taller no puc transmetre la veritat per a cada un, això ho he de fer personalment, però si puc explicar com són les lleis espirituals que tot humà, hauria de conèixer i comprendre i començar a entendre.
Un guia espiritual, sempre parla amb consciència i coherència. Tots els problemes del món, tenen una explicació diferent per a cada situació o persona, encara que la veritat espiritual o lleis espirituals, són comuns en cada situació. Conèixer les lleis espirituals bé i entendre que venim a respectar-les i a evolucionar amb elles, fa que puguem viure en pau i harmonia amb nosaltres mateixos i els altres.
La idea d'aquest taller és apropar els meus coneixements espirituals, psicològics i emocionals a les persones que ho sentin o necessitin.
Aquest taller aportarà més claredat i ordre psicològic i emocional al complex que és el món espiritual o món interior.
La meva formació real, no ha estat teòrica, que també m'he format en moltes tècniques com constel·lacions familiars, bio-regressions, radioestèsia, geobiologia, psicologia Gestalt, EFT, Registres akashikos, Biomagnetisme, canalització, ... Tot el que he arribat a comprendre oa saber ajudar a la gent, és perquè dins del meu he sabut superar, aquesta por, inseguretat, dolor, patiment, .... almenys en una gran part del meu, el que em queda, he de seguir alliberant sense por, que és el que us ensenyaré a fer, a ser conscients, del problema en el que esteu i aprendre a solucionar-ho per vosaltres mateixos.
Transmetré formes senzilles de comprensió, del complex que és el nostre món interior.
La salut física està íntimament relacionada amb la salut emocional, saber com solucionar els problemes emocionals, ajudarà a tenir més pau i a la llarga o curta, més salut.
Parlarem de l'eina del perdó, com usar-la bé, per poder viure en pau amb un mateix i els altres.
Parlaré dels ensenyaments dels meus mestres o guies espirituals, ells m'han ensenyat a veure les coses amb coherència, respecte i tranquil·litat. Després de tres anys, escoltant com guien a la gent, amb problemes de salut o emocionals, m'he adonat de moltes coses i d'això tracta el taller. Posar més claredat, en els problemes comuns o errors comuns i com solucionar-o la metodologia comuna per solucionar-ho.
Parlarem de diversos temes com, els conflictes de parella, l'autoestima, la culpa, el karma, el judici, el victimisme, els dogmes, les religions, l'ego, els bloquejos, chackras, dimensions espirituals, la mort, el propòsit de vida , la salut, la destinació, la llibertat, l'ànima, l'esperit, ...
El taller serà viu i dinàmic, podem portar-ho a on vulguem, veniu amb la ment i cor oberts.

Imparteix: Pau Pàmies Gràcia, tècnic especialista en horticultura i fructicultura i autònom agrari, gestionant projectes d'agricultura ecològica i biodiversitat, al llarg d'aquests darrers 17 anys. Actualment produeix herbes i llavors de medicinals i atén persones amb problemes de salut i emocionals.

Comença a les 16:30 amb durada de 3 hores aprox. (16:15 Registre d'inscripcions en nau)

Atenció: la confirmació de la inscripció és la pantalla posterior a "enviar formulari". Entre 5 i 10 dies abans de la celebració del taller vam realitzar l'enviament d'un correu electrònic de confirmació de la celebració del taller.

-------

Recomanació fora de programa:
10:00 Visita guiada als vivers de la Dolça Revolució
11:00 Consulta grupal de temes de salut
12:00 Taller Farmaciola Pàmies (places limitades, inscripció 10:00 en hivernacle)
12:00 Intercanvi de coneixements i testimonis sobre salut i curació.(en sala nau)

-o-o-o-

Taller coordinat per Dolça Revolució

Col·laboració taller: 5 €

-o-o-o-

Com arribar al Ecocentre Pàmies: http://goo.gl/LU35In / Geolocalització amb Google Maps: Pàmies Hortícoles Balaguer

Visita virtual a vivers: http://goo.gl/QWbUbx --- botiga i espais formatius: http://goo.gl/yuPBhG

Les col·laboracions per assistència es podran realitzar a l’arribada.

*No et perdis l’oportunitat d’assistir al taller. Si no pots realitzar l’aportació prevista pots comunicar-ho de forma confidencial en el formulari, a l’apartat “comentaris”. Podem intercanviar per diferents tasques durant els preparatius.

En cas d’anul·lació de la inscripció, et demanem que ho comuniquis el més aviat possible.

Accés a agenda d'activitats Pàmies Vitae amb els propers tallers i activitats: http://goo.gl/D8y0qb

-o-o-o- / -o-o-o-

TALLER: MENSAJES DE LOS GUIAS ESPIRITUALES, PARA RECOBRAR LA PAZ, COHERENCIA Y SALUD - 19 agosto

Después de tres años dedicando parte de mi vida a bajar información de los planos espirituales para mi y para la gente que viene a ver-me, nace este taller. Para poder acercar las enseñanzas de mis guías espirituales, a quien quiera. Un guía espiritual vive unido a todo, igual que nosotros, la diferencia es que ellos pueden comprender bien, el sentido de todo, ya que su mundo es mas sutil y pueden ver mucho más que nosotros.
Cuando empece a percibirlos, sentirlos, supe que era la forma más directa de conocer mi verdad o verdad en todo. En el plano espiritual, es donde encuentro la comprensión a todo, no en libros, teorías, dogmas, religiones,... en esos sitios, solo hay una parte de la verdad, la otra esta dentro de cada uno, esto es lo que transmiten todo el rato los guías espirituales. Por eso ellos intentan atender a cada alma por separado, para que no se confunda su camino, único y personal, con dogmas, ideas, filosofías,...
Desde los 18 años distingo dentro de mi una voz o un canal donde solo hay amor. He tardado 17 años hasta estabilizar la conexión con el mundo espiritual. Cuando entendí que esas voces que percibía eran reales y no eran mi mente, entendí que en el estudio, de esas voces/percepciones, tendría el canal directo a Dios o al mundo espiritual y un acercamiento mayor a la verdad, sin intermediarios y hasta ahora está siendo así, de todo lo que conozco.
En un taller no puedo transmitir la verdad para cada uno, eso lo debo hacer personalmente, pero si puedo explicar como son las leyes espirituales que todo humano, debería conocer y comprender y empezar a entender.
Un guía espiritual, siempre habla con conciencia y coherencia. Todos los problemas del mundo, tienen una explicación diferente para cada situación o persona, aunque la verdad espiritual o leyes espirituales ,son comunes en cada situación. Conocer las leyes espirituales bien y entender que venimos a respetarlas y a evolucionar con ellas, hace que podamos vivir en paz y armonía con nosotros mismos y los demás.
La idea de este taller es acercar mis conocimientos espirituales, psicológicos y emocionales a las personas que lo sientan o necesiten.
Este taller aportará más claridad y orden psicológico y emocional a lo complejo que es el mundo espiritual o mundo interior.
Mi formación real, no ha sido teórica, que también me he formado en muchas técnicas como constelaciones familiares, bio-regresiones, radiestesia, geobiología, psicología Gestalt, EFT, Registros akashikos, Biomagnetismo, canalización,... Todo lo que he llegado a comprender o a saber ayudar a la gente, es porque dentro de mi he sabido superar, ese miedo, inseguridad, dolor, sufrimiento,.... al menos en una gran parte de mi, lo que me queda, debo seguir liberando sin miedo, que es lo que os enseñaré a hacer, a ser conscientes, del problema en el que estáis y aprender a solucionarlo por vosotros mismos.
Transmitiré formas sencillas de comprensión, de lo complejo que es nuestro mundo interior.
La salud física está íntimamente relacionada con la salud emocional, saber como solucionar los problemas emocionales, ayudará a tener más paz y a la larga o corta, más salud.
Hablaremos de la herramienta del perdón, como usarla bien, para poder vivir en paz con uno mismo y los demás.
Hablaré de las enseñanzas de mis maestros o guías espirituales, ellos me han enseñado a ver las cosas con coherencia, respeto y tranquilidad. Después de tres años, escuchando como guían a la gente, con problemas de salud o emocionales, me he dado cuenta de muchas cosas y de eso trata el taller. Poner más claridad, en los problemas comunes o errores comunes y como solucionarlo o la metodología común para solucionarlo.
Hablaremos de varios temas como, los conflictos de pareja, la autoestima, la culpa, el karma, el juicio, el victimismo, los dogmas, las religiones, el ego, los bloqueos, chackras, dimensiones espirituales, la muerte, el propósito de vida, la salud, el destino, la libertad, el alma, el espíritu,...
El taller será vivo y dinámico, podemos llevar-lo a donde queramos, venid con la mente y corazón abiertos.

Imparte: Pau Pàmies Gràcia, técnico especialista en horticultura y fruticultura y autónomo agrario, gestionando proyectos de agricultura ecológica y biodiversidad, a lo largo de estos últimos 17 años. Actualmente produce hierbas y semillas de medicinales y atiende a personas con problemas de salud y emocionales.

Comienza a las 16:30 con duración de 3 aprox. (16:15 Registro de inscripciones en nave)

Atención: la confirmación de la inscripción es la pantalla posterior a "enviar formulario". Entre 5 y 10 días antes de la celebración del taller realizamos el envío de un email de confirmación de la celebración del taller.

-------

Recomendación fuera de programa:
10:00 Visita guiada a los viveros de la Dulce Revolución
11:00 Consulta grupal de temas de salud
12:00 Taller Farmaciola Pàmies (plazas limitadas, inscripción 10:00 en invernadero)
12:00 Intercambio de conocimientos y testimonios sobre salud y curación. (en sala nave)

-o-o-o-

Taller coordinado por Dulce Revolución

Colaboración taller: 5 €

-o-o-o-

Cómo llegar a Ecocentro Pàmies http://goo.gl/LU35In / Geolocalización con Google Maps: Pàmies Horticoles Balaguer

Visita virtual a viveros: http://goo.gl/QWbUbx - tienda/espacios formativos: http://goo.gl/yuPBhG

Las colaboraciones por asistencia se podrán realizar a la llegada.

*No te pierdas la oportunidad de asistir al taller, si no puedes realizar la aportación prevista puedes comunicarlo de forma confidencial en el formulario, en "comentarios". Podemos intercambiar por labores diversas durante los preparativos.

En caso de anulación de la inscripción, te pedimos de comunicarlo con toda la antelación posible.

Acceso a agenda de actividades Pàmies Vitae con los próximos talleres y actividades: http://goo.gl/jP0OgT

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image