Strategický plán obce Velichovky pro období 2019-2025

Tento formulář slouží ke zpracování dokumentu "Strategický plán obce Velichovky pro období 2019-2025". Jedná se o základní dokument rozvoje obce společně a s územním plánem slouží k zajištění rozvoje území obce s dopady na všechny aspekty života v obci.1.Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci?
Velmi dobrá
Spíše dobrá
Tak napůl
Spíše špatná
Velmi špatná
Nevím
Kvalita mateřské školy
Kvalita školy
Sportovní možnosti
Další nabídka pro volný čas
Úroveň sociálních služeb
Bezpečnost
Bezbariérový přístup
Práce obecního úřadu
Úroveň zdravotní péče
Nabídka pracovních míst
Příležitosti k podnikání
Možnosti pro stavbu rodinných domků
Úroveň hromadné dopravy
Možnosti pro cyklodopravu
Možnosti pro dopravu vlastním autem
Nákupní možnosti
Čistota obce
Celkový vzhled obce
Příroda a okolí
Činnost spolků a sdružení
Kulturní nabídka
2. Co je hlavním problémem obce
3. Potřebuje dle vašeho názoru obec následující
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nevím
Vyšší podporu sportovních oddílů a spolků
Startovací byty
Byty pro seniory, s pečovatelskou službou
Omezení tranzitní dopravy v obci
Obecní policii
Úsekový radar městské policie
Chodníky na celém území obce
Zvýšit kapacitu mateřské školy
Zvýšit kapacitu školy
Clear selection
4. Uvítali by jste více kulturních, sportovních a společenských akcí v obci?
Clear selection
5. Jaká skupina obyvatel by si zasloužila lepší péči než nyní?
6. Jaké aktivity, akce nebo služby a pro koho (pro jakou cílovou skupinu) by se měly v obci nově zavést?
7. Jaký druh dopravy by obec měla v budoucnu více podporovat?
Clear selection
8. Co je třeba zlepšit na současném nakládání s odpadem?
9. Co by se mělo zlepšit na práci obce, obecního úřadu?
10. Jste celkově spokojeni s životem v obci ?
Clear selection
11. Chcete se z obce někdy odstěhovat? Pokud ano, proč?
Clear selection
12. V čem jsou podle Vás Velichovky lepší než jiné obce?
13. Co by ve Velichovkách rozhodně nemělo za 15 let chybět?
14. Jaký je Váš věk?
Clear selection
15. Jaké je Vaše pohlaví
Clear selection
16. Jaké je Vaše vzdělání
Clear selection
17. V obci:
Clear selection
18. Typ Vaší domácnosti:
Clear selection
19. Mezilidské vztahy v obci považujete za :
Clear selection
20. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Clear selection
21. Jste ochoten /ochotna udělat něco pro rozvoj obce ?
Clear selection
22. Do dlouhodobého investičního plánu obce, navrhuji tyto investice a záměry:
23. Existuje ve Velichovkách či okolní krajině nějaké místo, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj ?Napište prosím, kde je a jak si je představujete .
24. Existuje ve Velichovkách nebo okolí, objekt o kterém můžete říci : je to mé oblíbené místo, objekt....
25. Myslíte si, že ve Velichovkách a okolí existuje potencionál, který by mohl výrazněji přilákat turismus?
26. Mám zájem osobně se podílet na zpracování plánu rozvoje obce :
Clear selection
27. Pokud ANO kdy by se Vám setkání hodilo( v dopoledních nebo odpoledních hodinách) :
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy