ใบสมัคร อบรมการผลิตสื่อการสอนแอนนิเมชั่นด้วย Adobe Flash อย่างง่าย
โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV
ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล (ไทย) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
โรงเรียน / หน่วยงาน *
Your answer
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
อีเมล (e-Mail ใช้สำหรับตอบกลับการอบรม) *
Your answer
การรับสมัครและค่าใช้จ่าย (หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2561 *สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
การรับสมัคร
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/edlregis61 ให้กรอกรายละเอียด และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม
หมายเหตุ รอการตอบกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันการสมัครก่อน ท่านที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. ค่าสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คนละ 300 บาท
2. ให้ชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียน หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากผู้จัดอบรม ภายใน 3 วัน โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีหาพล ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-1-57649-9
3. เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ให้แจ้งชื่อผู้สมัครและส่งสำเนาหรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงินมาที่ e-Mail : ite@yru.ac.th
4. ท่านสามารถชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 25 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549

หมายเหตุ
1. ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน ให้รอคำตอบกลับ การยืนยันเข้าร่วมการอบรม จากผู้จัดอบรมก่อน ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน
2. รับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครลงทะเบียน ในวันจัดอบรม

**หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ / รับสมัครโรงเรียนหรือหน่วยงานละ ไม่เกิน 3 คน

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms