Uvažuješ o účasti v projektu Nadaní studenti?


Otestuj své předpoklady!
Vyhodnocení předpokladů Ti zašleme na Tvůj e-mail. Projekt Nadaní studenti každoročně organizuje Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, nově je určen také pro studenty 2. ročníku bakalářského studia. V říjnu 2017 budete mít možnost se do projektu přihlásit. Projekt nabízí studentům prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a zvyšuje odbornost studentů. Propojuje teorii s praxí tak, že umožňuje studentům pravidelně se setkávat s odborníky z praxe. Součástí působení v projektu je stáž v partnerských organizacích. Absolventi projektu účast doporučují zejména proto, že zvyšuje úspěšnost uchazečů na trhu práce.
Pro bližší informace o projektu Nadaní studenti kontaktuj: Ing. Mirku Komínkovou, Ph.D. (Ústav financí a účetnictví), e-mail: kominkova@fame.utb.cz, tel.: +420 603 883 092.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question