“คนรุ่นใหม่” กับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้
สวนดุสิตโพล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจเรื่อง “คนรุ่นใหม่” กับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้
โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ขอบคุณครับ
1. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ หันมาสนใจการเมืองไทยมากขึ้น (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
2. ท่านคิดว่าข้อใด คือ ปัญหาสำคัญของการเมืองไทยในปัจจุบัน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. ท่านคิดว่า “ระดับการศึกษา”และ“ช่วงอายุ” จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยหรือไม่ *
4. ท่านคิดว่าการแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนไทยในพื้นที่ใดที่มีอิทธิพลต่อสังคม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
5. ท่านคิดว่าอุปสรรคต่อการตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนไทยมีอะไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
6. ท่านคิดว่าบทบาทของเยาวชนที่มีต่อการเมืองไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7. ท่านคิดว่าทางออกสำคัญในการแก้ปัญหาทางการเมือง คือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy