สมัครเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สมัครเรียนชั้น *
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุลนักเรียน *
เลขที่บัตรประชาชนนักเรียน (กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องเว้นช่องว่าง) *
กรอกตัวเลข 13 หลัก
วัน / เดือน / ปีเกิด นักเรียน *
ตัวอย่างการกรอก 11 มกราคม 2564
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ตัวอย่างการกรอก บ้านเลขที่ 1 หมู่ 2 บ้านสวนป่า ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
ชื่อบิดา (ตามใบสูติบัตร) *
ตัวอย่างการกรอก นายทองดี เงินดี
เลขที่บัตรประชาชนบิดา (กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องเว้นช่องว่าง) *
กรอกตัวเลข 13 หลัก
ชื่อมารดา (ตามใบสูติบัตร) *
โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ เช่น นางเงินดี ทองดี
เลขที่บัตรประชาชนมารดา (กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องเว้นช่องว่าง) *
กรอกตัวเลข 13 หลัก
สถานภาพของบิดา - มารดา *
Required
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ *
Required
โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.6 หรือ ม.3 *
ตัวอย่างการกรอก โรงเรียนบ้านหินสูง
เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy