Poziom wiedzy ratowników medycznych na temat przełomu nadnerczowego.
Jestem studentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przygotowuję pracę licencjacką pt. Niedoczynność kory nadnerczy i przełom nadnerczowy w medycynie ratunkowej-ocena poziomu wiedzy ratowników medycznych.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani/Pana o wypełnienie poniższej ankiety w celu umożliwienia mi poznania Państwa wiedzy oraz doświadczenia związanego z tym tematem. Poniższa ankieta jest całkowicie anonimowa. Udzielone odpowiedzi posłużą mi wyłącznie do napisania pracy. Dziękuję za udzielenie szczerych odpowiedzi i poświęcony czas z Państwa strony.
Ile wynosi Pani/Pana staż pracy? *
Pani/Pana miejsce pracy: *
Przełom nadnerczowy (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź): *
Required
Przełom nadnerczowy może rozwinąć się z powodu (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): *
Required
Rozwiniętemu przełomowi nadnerczowemu nie towarzyszy: *
Postępowanie przedszpitalne w przełomie nadnerczowym obejmuje (proszę wymienić): *
Your answer
Pacjent z rozwiniętym przełomem nadnerczowym: *
W pełni rozwinięty przełom nadnerczowy poprzedzają tzw. objawy przepowiadające, do których zaliczamy m.in. narastające ogólne osłabienie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, objawy para grypowe, które zazwyczaj występują: *
Profilaktyka przełomu nadnerczowego opiera się na: *
Czy Pani/Pana zdaniem wiedza ratowników medycznych na temat rozpoznawania i leczenia przełomu nadnerczowego jest wystarczająca? *
Czy uważa Pani/Pan, że konieczne jest, aby organizowano kursy doszkalające aktywnych zawodowo ratowników medycznych dotyczące tematyki przełomu nadnerczowego? *
Uczestniczyłby/aby Pan/Pani w takim kursie? Odpowiedz proszę uzasadnić. *
Your answer
Jak ocenia Pani/Pan poziom swojej wiedzy z zakresu przełomu nadnerczowego? *
Czy kiedykolwiek dostał/a Pan/Pani wezwanie do pacjenta, u którego rozwinął się przełom nadnerczowy? *
Jeśli na powyższe pytanie odpowiedział/a Pan/Pani 'Nie', proszę pominąć kolejne pytania. Jeśli 'Tak' - w kolejnych pytaniach proszę scharakteryzować ostatniego z tych pacjentów.
Przełom nadnerczowy został rozpoznany w opiece:
Czy pacjent, u którego rozwinął się przełom nadnerczowy miał rozpoznaną niedoczynność kory nadnerczy?
Czy pacjent posiadał przy sobie opaskę bądź kartę informacyjną informującą o chorobie?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms