Регистрация в обучителен семинар на тема: "Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning)" – за учители по български език и литература, които ще преподават в 7. и 9. клас", на 21.06.2018 г./четвъртък/ - гр. Търговище, хотел „Айдъл“, Конферентна зала, от 10:00 часа
Моля, обърнете внимание, че отговорите на въпросите, маркирани със звездичка, са задължителни.

Моля, проверявайте и писмата си в папка "Спам"! За справка можете да се свържете и с представителите ни за област Търговище на телефон 0878 986 028

Email address *
Съгласие за съхранение и обработка на лични данни
Предоставените лични данни ще се съхраняват в “ Анубис - Булвест ” ООД за срок от 20 години. Декларирам, че приемам да получавам новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на “ Анубис - Булвест ” ООД, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на предлаганите от “ Анубис - Булвест ” ООД продукти и услуги.
С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие „ Анубис - Булвест “ ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на учебници, учебни помагала и материали, речници и всички други продукти, които се предлагат за онлайн продажба от „ Анубис - Булвест “ ООД. *
Required
С отбелязване на това поле заявявам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на “ Анубис - Булвест” ООД, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на “ Анубис - Булвест” ООД.
Важно
Запознат/a съм с правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни, както и срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до “Анубис - Булвест” ООД, подписано от мен и подадено до адреса на “Анубис - Булвест” ООД в гр. София, ул. „Никола Тесла“ №5, сграда BSR 2, ет.4; правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратя имейл на p.andreeva@klett.bg; Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от “Анубис - Булвест” ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено искане по начина, посочен по-горе. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms