online4การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม
Email address *
ห้อง ม.4/ *
เลขที่ *
ชื่อ *
นามสกุล *
การหารูปแบบ
ภาระงานที่ 1 : ให้นักเรียนศึกษาวิดีทัศน์แล้วสรุปเนื้อหาสำคัญลงในสมุด
คลิปการหารูปแบบ จาก Thai PBS
สรุปความหมายของการหารูปแบบ สั้นๆ พอเข้าใจตามความคิดของนักเรียน (5คะแนน) *
กิจกรรม แนวคิดเชิงนามธรรม การ์ดดอกไม้
การหารูปแบบของพืช จากกลีบเลี้ยง กลีบดอก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่
จากการ์ดความรู้ให้นักเรียน พิจารณาว่าพืชดอกในรูปเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่
ภาพที่ 1 *
1 point
ภาพที่ 2 *
1 point
ภาพที่ 3 *
1 point
ภาพที่ 4 *
1 point
ภาพที่ 5 *
1 point
ภาพที่ 6 *
1 point
ภาพที่ 7 *
1 point
ภาพที่ 8 *
1 point
ภาพที่ 9 *
1 point
ภาพที่ 10 *
1 point
เมื่อนักเรียนลองทำแบบฝึกการหารูปแบบ นักเรียนเข้าใจมากขึ้น กลับขึ้นไปเพิ่มหรือเปลี่ยนคำตอบที่เขียนตอบได้นะครับ
แนวคิดเชิงนามธรรม
นักเรียนจะได้เรียนรู้ แนวเชิงนามธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสี่องค์ประกอบหลักของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อให้เราสามารถแยกหรือสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบของสิ่งที่นักเรียนสนใจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็น เพียงพอ และกระชับในการถ่ายทอดองค์ประกอบของปัญหา ทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้การออกแบบขั้นตอนวิธีในการหาคำตอบทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสที่จะพบว่าปัญหาที่กำลังแก้ไขเป็นสิ่งเดียวกันกับปัญหาเดิม ที่เราเคยแก้ไขแล้ว ส่งผลให้เราสามารถนำวิธีการที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้งานได้ โดยไม่ต้องเสียงเวลาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ตั้งแต่ต้น
แนวคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking หรือ abstraction) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหา หรืองานที่กำลังพิจาณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหา
ภาระงานที่ 2 : ให้นักเรียนศึกษาวิดีทัศน์ จนนักเรียนเข้าใจ อาจใช้ตัวช่วย(คำบรรยายภาษาไทย) เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น แล้วสรุปความหมายของแนวคิดเชิงนามธรรม สั้นๆ พอเข้าใจตามความคิดของนักเรียน
คลิป แนวคิดเชิงนามธรรม จาก Thai PBS
จากการตั้งใจอ่านและดูคลิป ความรู้แนวคิดเชิงนามธรรม ให้นักเรียนสรุปความหมายของแนวคิดเชิงนามธรรม สั้นๆ พอเข้าใจตามความคิดของนักเรียน (5 คะแนน) *
กิจกรรม เดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน
แผนภาพแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงเส้นทางและระยะทางของถนนแต่ละเส้น โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่จะหาคำตอบเหล่านี้ได้ ให้นักเรียนลองคิดวิธีคำนวณหาเส้นทางดังต่อไป ตัวอย่าง เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุด = 200 เมตร + 700 เมตร = 900 เมตร 1. เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขายขนม =? 2. เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขายขนม และเลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงาเท่านั้น =?
นี่เป็นแผนภาพแสดงเชิงนามธรรมที่ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะตอบคำถามได้ทั้งหมด สัญลักษณ์รูปวงรีแทนสถานที่ เส้นตรงแทนถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่ ตัวเลขกำกับเส้นแทนระยะทางของถนน และเส้นสีเขียวแทนถนนที่มีร่มเงา
เส้นทางเดินในภาพเป็นไปตามเงื่อนไขใด หมายเหตุ : ลูกศรสีน้ำเงินเป็นเส้นทางของคำตอบ *
2 points
Captionless Image
เส้นทางเดินในภาพเป็นไปตามเงื่อนไขใด หมายเหตุ : ลูกศรสีน้ำเงินเป็นเส้นทางของคำตอบ *
1 point
Captionless Image
เส้นทางเดินในภาพเป็นไปตามเงื่อนไขใด หมายเหตุ : ลูกศรสีน้ำเงินเป็นเส้นทางของคำตอบ *
2 points
Captionless Image
เมื่อนักเรียนลองทำแบบฝึกแนวคิดเชิงนามธรรม นักเรียนเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหม กลับขึ้นไปเพิ่มหรือเปลี่ยนคำตอบที่เขียนตอบได้นะครับ มีคะแนนรออยู่ 5 คะแนนนะ
นักเรียนสามารถคลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อศึกษาไฟล์เอกสาร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทมณฑล. Report Abuse