แบบบันทึก MWK Project 2560
กรุณากรอกข้อมูลผลการประเมินการทำกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนฯ ให้ครบถ้วน
ชื่อกิจกรรม *
ผู้รับผิดชอบ *
รหัสกิจกรรม *
เลขที่คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน
ผลการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ (สอดคล้องค่าเป้าหมายของโรงเรียน) *
ผลการดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด *
ความสำเร็จจากการทำกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี *
ปัญหาอุปสรรคที่พบ *
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา *
ข้อมูลสนับสนุนผลการดำเนินกิจกรรม (แนบไฟล์รูป หรือไฟล์รายงานผลการทำกิจกรรม
ผู้บันทึกข้อมูล(ไม่ต้องระบุคำนำหน้า ใส่เฉพาะชื่อ-สกุล) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms