Проучване по проект ПЛУТОС


Проектът ПЛУТОС – „Сътрудничество за постигане на финансова независимост на гражданите на трети страни чрез инструменти за финансова грамотност и учебна програма по предприемачество“ цели да подобри достъпа на граждани на трети страни (ГТС) до финансови услуги чрез:
- курс за финансова грамотност и бизнес език, подкрепен със съответен езиков курс;
- курс за превод в общността за непрофесионалисти (включително мигранти пребиваващи в приемащата страна повече от 3 години, второ поколение мигранти, служители на доставчици на финансови услуги и НПО);
- практическа бизнес програма, която предлага обучение на ГТС за прилагане на техните умения за финансова грамотност на работното място.

Този въпросник цели да събере информация и да анализира сегашното състояние в партньорските страни и да определи необходимите форми на подкрепа.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

1. Поверителност
Всички отговори ще бъдат напълно анонимни; няма да бъдат събирани лични данни или IP адреси. Цялата събрана чрез проучването информация ще бъде използвана в обобщен вид и единствено за целите на проекта ПЛУТОС.
2. Защита на личните данни
Всички партньори в проекта ПЛУТОС спазват европейското законодателство за защита на личните данни, независимо от страната, в която се извършва проучването. Съответната правна рамка за събиране, обработка и съхранение на лични данни на равнище ЕС, включва:
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г.;
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1725 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2018 г.;
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/788 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2019 г.;
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 611/2013 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2013 г.;
Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г.;
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/680 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г.
3. Декларация за информирано съгласие
Потвърждавам, че доброволно се съгласявам да участвам в проучването по проекта ПЛУТОС. Потвърждавам, че се запознах с предоставената информация и съм запознат/а с целите на проучването и моята роля в него.
Разбирам, че:
Мога да се оттегля от участие в проучването във всеки момент без да се налага да обяснявам какви са причините за решението ми.
Информиран/а съм за целите на проучването.
Цялата информацията, която предоставям, ще бъде използвана поверително.
Самоличността ми няма да бъде разкрита по никакъв начин в нито един документ, който ще бъде разработен в резултат на участието ми в проучването. Личната информация, събрана в резултат на участието ми, както и подписания формуляр за информирано съгласие, ще бъдат съхранявани надлежно от Асоциация за развитие на София, на защитен сървър, и със строг контрол на достъп до информацията от интервюта, за който отговаря Деница Лозанова, отговорно лице за управление на данни към АРС.
Мога да се свържа със Снежина Гъбова (s.gabova@sofia-da.eu) от Асоциация за развитие на София от АРС, в случай на нужда, по всяко време, докато проектът ПЛУТОС е в изпълнение.
Потвърждавам, че:
Прочетох и разбрах настоящия формуляр за информирано съгласие.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Националност: *
1.2. Местоживеене (град, село): *
1.3. Пол *
1.4. Възраст *
1.5. Образование *
1. 6. Семеен статут: *
7. Професия / заетост към момента (напр., лекар, фермер, служител, безработен/безработна, предприемач/собственик на бизнес, студент, домакиня/домакин): *
1.8 Познания в областта на финансите.                                                                                                                               1.8.1. Имате ли някакъв финансов опит или предишно обучение във финансов курс? *
1.8.2 Ако да, какъв е източникът на Вашите финансови познания или опит ?
1.8.3 Ако сте посещавали предишни бизнес или финансови курсове, как оценявате Вашия опит (качество, получени познания, можете ли да посочите името на организацията/курса, друга информация)?
2. Идентифицирани нужди за финансова грамотност и/или бизнес език/финансово обучение
2.1 Моля, посочете три основни причини защо желаете да получите финансова грамотност и да се образовате по бизнес език/финанси (напр., за да започнете собствен бизнес, за да си направите банкова сметка, да закупите не/движимо имущество). Посочете три основни причини: *
2.2 От какви финансови продукти и услуги се нуждаете? (Отбележете всички, които се отнасят за Вас):
Продукти / услуги за заеми *
Required
Спестовни продукти / услуги *
Required
Застрахователни продукти /услуги *
Required
Други услуги
3. Трудности пред гражданите на трети страни
3.1. Кои са основните трудности и предизвикателства, свързани с финансови услуги, които срещате? (отбележете всички отговори, които се отнасят до Вас):                                            Лични причини: *
Required
Външни фактори *
Required
3.2. Искате ли да започнете бизнес? Ако да, моля посочете какви трудности срещате (можете да изберете повече от един отговор):
4. Подкрепа и съдействие                                                      4.1. Най-предпочитана форма на подкрепа (моля, изберете една опция): *
4.2. Колко време можете да отделите за обучение и учене? *
4.3. Каква е предпочитаната за Вас дължина на обучението? *
5. Очаквания.                                                                                                                                                                                  5.1 Какви са Вашите очаквания от проекта PLOUTOS, обучението за финансова грамотност и бизнес език, и подкрепата от публичните власти на местно, национално и eвропейско ниво за улесняване на достъпа на граждани на трети страни до финансови услуги? *
6. Допълнителни коментари и препоръки
Имате ли препоръки относно предлаганите от проекта услуги?
7. Възможност за сътрудничество
7.1. Бихте ли желали да получавате текуща информация за проекта ПЛУТОС или да сътрудничите с партньорите по проекта в други дейности? *
Е-mail адрес (ако сте посочили "Да" на предишния въпрос):
7.2 Имате ли предишен опит по финансова грамотност и бизнес език? Желаете ли да бъдете обучител / ментор по определена тема? *
Е-mail адрес (ако сте посочили „Да“ на предишния въпрос)
Благодарим за Вашето участие в това проучване!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy