ใบสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ก่อนเข้ารับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

* จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 40 คน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่่ 19 ถึง 22 กรกฎาคม 2561

*สถานที่ฝึกอบรม: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หมายเหตุ 1) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิเข้ารับการพัฒนาในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ทาง E-mail และเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (NIDTEP)

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service