Регистрация на Организатор-Доброволец в "Сбирки на FUNтазьорите"
Благодарим ви, че проявявате желание да бъдете част от "СБИРКИ НА FUNтазьорите" в България!
Всички организатори-доброволци ще бъдат публикувани в страницата на Сбирките от нашия уеб сайт. Общата ни цел е да си помогнем в популяризирането на тези активности и да споделяме резултати и ноу-хау относно тяхното провеждане.

Сбирките може да провеждате колкото и когато можете и желаете. Важното е да регистрирате всеки участник в сбирките - това се прави еднократно от тази форма: https://forms.gle/YA3YkBHnZLm9qhwh9. Също така е важно всяка сбирка да се провежда само с материалите, които ще получавате от нас.

Вярваме, че с Вас и останалите организатори-партньори ще постигнем една приятна колаборация с отлични успехи! Сигурни сме, че можем заедно да го постигнем и ви благодарим за споделения положителен заряд!
Поздрави!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Информация за вас като организатор-доброволец:
Име на вашата организация, която ще организира събитието *
Адрес на мястото, където ще се провеждат Сбирките *
Ако местата са няколко - посочете ги отново тук.
Сайт
Фейсбук страница (URL адрес)
YouTube канал (URL адрес)
Instagram профил (адрес или username)
Адрес (URL, линк) до ваша снимка, с която да ви представяме като организатор-доброволец в нашите канали
Можете да качите снимката си на www.wetransfer.com и да ни изпратите адресът за изтеглянето й, или да ни я изпратите на електронната ни поща info@funtazia.bg
Информация за обратна връзка
Посочете телефон или електронна поща, на които можем да се свържем с вас относно подробности за Сбирките.
Лице за контакт относно организацията: *
Телефонен номер за връзка: *
Електронна поща: *
На тази поща ще получавате пароли за достъп до ресурси и инструкции за Сбирките
Информирано съгласие
*
Required
Декларация за съгласие:
С попълването и изпращането на този формуляр вие се съгласявате с всяко от следните:
✔ "Сбирки на FUNтазьорите" (наричани за краткост Сбирки, Сбирките) е име, което ще използвате само и единствено за именуване на събитията, "Сбирки на FUNтазьорите", организирани на национално ниво от ФЪНТАЗИЯ КИДС ЕООД (наричана за краткост ФЪНТАЗИЯ, FUNTAZIA).
✔ Съгласявате се да организирате "Сбирки на FUNтазьорите" като организатор-доброволец. Това ще ви даде правото да използвате безплатни, специално създадени за Сбирките, авторски материали, създадени от ФЪНТАЗИЯ като автор и собственик на лицензионно право.
✔ Нямате право да продавате, разпространявате, използвате в други събития и по каквито и да е други поводи освен по време на Сбирките, авторските материали на ФЪНТАЗИЯ, които са ви предоставени за провеждане на Сбирките.
✔ Сбирките се организират с цел да се популяризират и реализират "Глобалните цели за устойчиво развитие" по програмата на ООН до 2030г. ФЪНТАЗИЯ е официален партньор на ООН и национален организатор на сбирките. Съгласявате се винаги, когато ще провеждате Сбирки да уведомите ФЪНТАЗИЯ на e-mail: info@funtazia.bg за следното: ДАТА, ЧАС, БРОЙ УЧАСТНИЦИ, ГРАД, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ. Така ще можем да анонсираме вашето събитие в нашите канали, ако желаете това да е така.
✔ Съгласявате се по време на всяка Сбирка да запознавате участниците с "Глобалните цели" от Програмата на ООН. За целта ще получите безплатно табло (PDF формат) с тези цели. Съгласявате се това табло да присъства към материалите на всяка Сбирка.
✔ Съгласявате се по време на всяка Сбирка да информирате участниците за името на събитието "Сбирки на FUNтазьорите" и да упоменете, че събитието е с национален организатор: FUNTAZIA.bg, както и че активностите от програмата на събитието са също осигурени от FUNTAZIA.bg
✔ По време на Сбирките може да провеждате една или повече активности, които ще ви бъдат предоставени като организатор-доброволец. Нямате право да провеждате други активности, или да променяте тези, които ще ви бъдат предоставяни.
✔ ФЪНТАЗИЯ си запазва правото да прекрати вашето участие поради нарушение на настоящите условия. Това може да стане по всяко време без предупреждение.
✔ ФЪНТАЗИЯ си запазва правото да допълва и променя настоящите условия, като за това ще информира организаторите-доброволци своевременно.
✔ ВСЕКИ участник в СБИРКИТЕ трябва да бъде регистриран от тук https://forms.gle/YA3YkBHnZLm9qhwh9. За целта ще получите електронна регистрационна форма, към която да насочвате участниците. Регистрацията е задължителна за участие. Непълнолетните се регистрират от своите родители/настойници.
✔ Съгласявате се снимките, видеата и други материали, които ни изпратите да бъдат публикувани в сайта и онлайн профилите на ФЪНТАЗИЯ безвъзмездно. Съгласявате се винаги да съгласувате с ФЪНТАЗИЯ това публикуване.
✔ Всички ресурси, информация, концепция, дизайн и други авторски и лицензирани материали, свързани със Сбирките, създадени от ФЪНТАЗИЯ не могат да бъдат променяни, допълвани, видоизменяни по никакъв начин без изричното писмено съгласие от управителят на ФЪНТАЗИЯ.
С изпращането на настоящия формуляр вие се съгласявате със следното:

"Фънтазия Кидс“ ЕООД (наричано по-долу „нас“, „нашия“ и „ние“), в качеството си на администратор на лични данни желае да Ви предостави информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, и да получи Вашето съгласие за конкретните цели, както е посочено по-долу.

А. Информация относно личните данни
1) Какви лични данни обработваме: 1.1) Информация за контакт (пример: име) за целите на регистрацията; 1.2) Снимков, видео и аудио материал с Вас за целите на участието в събитието и неговото отразяване
2) Легитимно основание за обработване на Вашите лични данни: основава се на Вашето
съгласие – чл. 6, ал.1 (а) Общ Регламент относно защитата на данните.
3) Период на задържане на лични данни: Ние задържаме вашите лични данни, единствено докато това е необходимо за целите на регистрацията.
4) Предаване на лични данни на трети страни: Предоставените лични данни ще бъдат обработвани от служители на „Фънтазия Кидс“ ЕООД.

Б. Информация относно Вашите права
Вие разполагате със следните права съгласно приложимите закони за защита на
личните данни: 1) Право на информация относно Вашите лични данни, съхранявани от нас; 2) Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни; 3) Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с нашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че съществуват императивни причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработката се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции; 4) Право на преносимост на данни; 5) Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни; 6) Можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за събиране, обработка и използване на личните Ви данни с действие занапред.
Ако желаете да упражните някое от своите права или имате въпроси, моля, адресирайте искането
си до нашето длъжностно лице по защита на личните данни на следния адрес: info@funtazia.bg

Аз, гореподписания със своите три имена,
Давам своето информирано съгласие да бъда организатор-доброволец на "СБИРКИ НА FUNтазьорите", с международен организатор: „Фънтазия Кидс“ ЕООД, и да вземе участие в дейностите.

С настоящото давам съгласие „Фънтазия Кидс“ ЕООД, ЕИК: 203624149, в качеството на администратор на лични данни да събира, съхранява и обработва предоставените лични данни, отнасящи се до мен и участниците в Сбирките, включително получаване и съхранение на информираното съгласие. Съгласието си за предоставяне на горепосочените лични данни извършвам доброволно, като ми бе разяснено, че мога да го оттегля по всяко време. Информиран съм за правото на достъп, преглед и
коригиране на съхраняваните от „Фънтазия Кидс“ ЕООД лични данни за мен и/или участниците в организираните от мен Сбирки.

За доказателство за моето съгласие по описаното по-горе ще послужи изпращането от мое име на настоящия електронен формуляр.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy