สำรวจความต้องการบันทึกและเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอน (SUT e-Classroom) 3/2562
ในภาคการศึกษาที่ใหม่ 3/2562 นี้ ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ติดตั้งระบบบันทึกการเรียนการสอน e-Classroom (ระบบบันทึกอัตโนมัติ) ภายในห้องเรียนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 300 ที่นั่ง 600 ที่นั่งและ 1500 ที่นั่ง ได้แก่ ห้อง B2101-B2104 ห้อง B3101-B3104 ห้อง B4101 (ห้องวิทยพัฒน์ 1500 ที่นั่ง) อาคารเรียนรวม 1 และห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 ดังนั้นทางศูนย์นวัตกรรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำวิชา โปรดแจ้งความต้องการบันทึกและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ SUT e-Learning และ Video on Demand จักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ คุณคะนึง กานิล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 4941 เป็นผู้ประสานงาน (โปรดระบุ สื่อ/อุปกรณ์ที่สอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพรีเซนเตอร์)
SUT e-Classroom 3/2562
1. ท่านต้องการให้ "บันทึก" สื่อการเรียนการสอนหรือไม่ ?
กรณีตอบตัวเลือก ว่า "ต้องการ" กรุณาให้ให้ข้อมูลในข้อลำดับต่อๆ ไป
2. ท่านต้องการให้ "เผยแพร่" สื่อการเรียนการสอนหรือไม่ ?
กรณีตอบตัวเลือก ว่า "ต้องการ" กรุณาให้ให้ข้อมูลในข้อลำดับต่อๆ ไป
3. สำนักวิชาและสาขาวิชาของท่าน คือ ?
ตัวอย่าง วิทย์ / คณิตศาสตร์
Your answer
4. วิชาและ(ห้องเรียน)ที่ต้องการให้เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
กรอกได้มากกว่า 1 รายวิชาโดยคั่นด้วย Comma ตัวอย่าง 103101-CAL1(B4101)
Your answer
5. สื่อ/อุปกรณ์ที่สอน
เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพรีเซนเตอร์
Your answer
6.ท่านต้องการให้ศูนย์นวัตกรรมฯ ช่วยเหลืออะไรบ้าง โปรดระบุ
Your answer
7. ลงชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy