АНКЕТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЛЕВЕН

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question