ПРОУЧВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ПРАКТИКИ ПО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Здравейте,

Интелектът се мери чрез способността за промяна и адаптация, твърди известен квантов физик. Ние вярваме, че светът непрекъснато се променя. Променя се и финансовата среда, в която действат различните икономически субекти и способността им да се адаптират е ключова за съществуването и развитието им. От друга страна сме убедени, че е по-ефективно да се прилагат доказано работещи добри практики, отколкото всеки процес да започва с изобретяване на колелото. И тъй като сме специалисти и практици в областта на процесите по събиране на вземания, сме се заели да проучим, обобщим и анализираме актуалните практики по събиране на просрочени вземания, прилагани към настоящия момент в България. След края на проучването ще оповестим резултатите, като целта ни е те да бъдат от една страна отражение на текущата ситуация по отношение на дълговете, а от друга – да могат да се ползват като наръчник с добри практики при настройване и оптимизация на процеси по събиране на вземания.

Анкетата по-долу се състои от 20 въпроса с фокус върху процеси, практики, настоящи проблеми и възможни решения. Въпросите не изискват споделяне на каквато и да била финансова или лична информация. Попълването отнема около 10 минути. Резултатите от проучването може да получите на посочен от Вас е-mail.

Благодарим предварително за участието и приятно попълване.

Екипът на НЕОКОЛЕКТ
Каква е сферата на дейност на Вашата компания? *
Какъв е броят на заетите лица във Вашата компания? *
От колко време съществува Вашата компания? *
С какъв пазар работи Вашата компания? *
Вашата компания има ли / имала ли е просрочени вземания? *
Във Вашата компания съществува ли обособен отдел, звено или конкретна позиция, които да се занимават само със събиране на просрочени вземания? *
Длъжниците на Вашата компания са предимно: *
Оценявате ли предварително риска от неплащане на клиентите си? *
Променят ли се условията на работа с Вашите клиенти (вкл. цени, отстъпки, условия на доставка и плащане и т.н.) в зависимост от платежното им поведение? *
Прилагате ли във Вашата компания специфични инициативи за стимулиране плащането навреме? *
Във Вашата компания съществува ли система за текущо наблюдение на плащанията и просрочията? *
Във Вашата компания съществува ли конкретна и приложима система от действия, които се предприемат спрямо длъжниците? *
В случай, че прилагате процес за събиране на просрочени вземания, той е: *
Коя е най-често срещаната причина за възникване на просрочени вземания във Вашата компания? *
Кои са трите най-съществени проблема, които срещате във Вашата компания при работа по събиране на просрочени вземания? *
Кои според Вас са трите най-успешни подхода за събиране на просрочени вземания? *
Кои от изброените по-долу техники и подходи за събиране на просрочени вземания прилагате във Вашата компания и с каква честота? *
Не се прилага
Прилага се рядко
Не мога да преценя
Прилага се често
Прилага се предимно този подход / техника
Изпращане на напомнителни съобщения (sms, e-mail)
Изпращане на писма и покани за плащане
Преговори с длъжниците по телефон
Преговори с длъжниците лице в лице
Ограничаване на бъдещите доставки / ползването на услугите на компанията
Възлагане на вземанията на специализирана агенция за събиране на вземания
Продажба на вземанията
Стартиране на съдебна процедура
Отписване на вземането
Друго
Как оценявате успеваемостта на изброените техники и подходи за събиране на вземания? *
Напълно неуспешен
По-скоро неуспешен
Не мога да преценя
По-скоро успешен
Изключително успешен
Изпращане на напомнителни съобщения (sms, e-mail)
Изпращане на писма и покани за плащане
Преговори с длъжниците по телефон
Преговори с длъжниците лице в лице
Ограничаване на бъдещите доставки / ползването на услугите на компанията
Възлагане на вземанията на специализирана агенция за събиране на вземания
Продажба на вземанията
Стартиране на съдебна процедура
Отписване на вземането
Друго
Нещо друго, което бихте искали да споделите с нас?
Вашият e-mail, за да получите резултатите от проучването:
За да благодарим за участието в проучването, предоставяме 5 ваучера за отстъпка от цената на отворените семинари по темите на събиране на вземания, провеждани от НЕОКОЛЕКТ. Стойността на ваучерите е 100 лв. От всички участници в проучването чрез томбола ще бъдат изтеглени печелившите. Можете да се включите в томболата като попълнете по-долу име на фирма, лице за контакт, телефон и e-mail за връзка:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.