Aanmeldformulier deelnemer
Voor elk kind dat u aanmeldt dient u een apart formulier in te vullen.

De deelname is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag per deelnemers is betaald op ons bankrekeningnummer: NL11RABO0132293307 ten name van KVWM en onder vermelding van: Voornaam kind(eren) + Achternaam kind.
Email address *
Voornaam *
Achternaam *
Geslacht *
Geboortedatum *
MM
/
DD
/
YYYY
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer ouder(s) *
Groep van de basisschool waar je nu in zit *
Mogen foto's van mijn kind online geplaatst worden? *
In verband met de nieuwe privacywetgeving vragen wij u nadrukkelijk om toestemming of de foto's van uw kind op onze website en/of Facebookpagina geplaatst mogen worden
Mijn zoon/dochter mag na afloop van het programma alleen naar huis gaan? *
Allergie en/of andere opmerkingen
Tot slot *
Ik verklaar dat ik alle gegevens naar waarheid heb ingevuld en geef als ouder/verzorger toestemming dat mijn kind mag deelnemen aan kindervakantiewerk 2019. Met het versturen van dit formulier ga ik evens akkoord met het Huishoudelijk Reglement, het Privacyreglement en de Gedragsregels (deze zijn terug te vinden op onze website). Kindervakantiewerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade en/of verlies. Ik heb het verschuldigde inschrijfgeld overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL11RABO0132293307 ten name van KVWM en onder vermelding van: Voornaam kind(eren) + Achternaam kind.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.