ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಸಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
(ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:17-02-2020ರ ಸಂಜೆ 5.00 ರೊಳಗಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ)
COLLEGE I D *
NAME OF THE COLLEGE *
Amount Released for 2 nd Year and 3rd Year Girls Students as Per Order no ಕಾಶಿಇ/ಶೈ.ವಿ/18/ಶುಲ್ಕ.ವಿನಾಯಿತಿ/2019-20 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019 *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Amount Released for 1st, 2nd and 3rd Year Girls Students as Per Order no ಕಾಶಿಇ/ಶೈ.ವಿ/18/ಶುಲ್ಕ.ವಿನಾಯಿತಿ/2019-20 ದಿನಾಂಕ:11-02-2020 *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Total Amount Released for Girls Students Fee Reimbursement *
Amount Released on dt:06-12-2019 & dt:11-02-2020 (Both)
Your answer
Total Number of 1st Year Girls Students Fee Reimbursed *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Total Amount Reimbursed to 1st Year Girls Students *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Total Number of 2nd Year Girls Students Fee Reimbursed *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Total Amount Reimbursed to 2nd Year Girls Students *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Total Number of 3rd Year Girls Students Fee Reimbursed *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Total Amount Reimbursed to 3rd Year Girls Students *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Total Amount Reimbursed ( 1st,2nd,3rd year Students) *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
After Reimbursment as Per .G.O, Remaining Excess Balance Amount *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
If Any Additional Amount Required for Fee Reimbursment to 1st Year Girls Students *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
If Any Additional Amount Required for Fee Reimbursment to 2nd Year Girls Students *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
If Any Additional Amount Required for Fee Reimbursment to 3rd Year Girls Students *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Total Additional Amount Required for Fee Reimbursment for Girls Students *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Any Other Information *
Mention the Amount in Figures only
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy