Přihláška na školení KVK PARABIT
Vážení zákazníci,

rádi bychom vás tímto pozvali na sérií školení, které bude pořádat společnost KVK Parabit, a.s. Vyplněním tohoto formuláře je možné se přihlásit na jeden či více termínů školení, a bere se jako závazné.

Školení se koná vždy od 9:00 do cca 14:00.

Bližší informace k místům konání a tématům školení naleznete na https://www.kvkparabit.com/novinky/skoleni-2020_58/
Email address *
Jméno a Příjmení *
Your answer
Název firmy *
Your answer
Jméno a Příjmení zájemců o školení ( v případě, že bude více zájemců za jednu firmu) *
Your answer
*
Your answer
Sídlo firmy *
Your answer
E-mail *
Your answer
Kontakt - mobilní telefon *
Your answer
Zvolený termín školení *
Required
Děkujeme za řádné vyplnění formuláře
Potvrzuji, že vyplněním tohoto formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto dotazníku správcem údajů společností KVK Parabit, a.s., IČO: 275 37 749, se sídlem Nádražní 450, 542 24, Svoboda nad Úpou (případně zaměstnanci správce údajů) pro účely uvedené dále. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu neurčitou. Jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s ust. § 5 zákona, jsou všechny údaje uvedené v tomto dotazníku shromažďovány a zpracovávány za účelem nabízení produktů a služeb z podnikatelského portfolia společnosti KVK PARABIT, a.s., IČO: 27537749 a Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., IČO: 48173029, za účelem zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jako i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Správce údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy