Меѓугранична соработка и развој - Анкета на Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој Скопје
Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој, Скопје во соработка со Институтот за Меѓународна Социологија од Гориција, Италија спроведува истражување за искуствата на институциите, невладиниот сектор, истражувачките институти, малите и средни претпријатија и компании во проекти од прекуграничен карактер. Анкетата е составена од 13 прашања.

Сите одговори ќе бидат третирани на доверлив начин во согласност со политиката на Центарот за истражување, прекугранична соработка и развој и според Законот за заштита на личните податоци на Република Македонија. Испитаниците го овластуваат Центарот да ги користи информациите за своите истражувања кои ќе бидат јавно објавени без споменување на имињата на испитаниците.

Легенда:
* задолжително прашање

Идентификација на испитаникот (лице или институција) *
Име и својство, Институција / тело, телефон и еmail адреса
Your answer
1. Меѓуграничната соработка е развиена долж границите на Република Македонија. Можете ли да дадете неколку примери на ефективна (успешна) соработка од овој тип? *
Your answer
2. Дали Вашата институција е вклучена во структура од меѓуграничен карактер (Еврорегион, советодавно дело, друго)? *
Your answer
3. Наведете ги партнерите на оваа структура (од претходното прашање) (посочете дали се работи за државни институции, општини, тела, комисии или невладин сектор или пак компании).
Your answer
4. Кои се државите кои се вклучени во таквата меѓугранична соработка?
Your answer
5. Кога е основана таквата соработка?
Your answer
6. Дали Вашата институција е вклучена во проект од меѓуграничен карактер (финансиран од ИПА програмата на ЕУ или пак финансиран од друг вид програми) во кои се вклучени партнери од соседните земји? *
Required
7. Области на меѓугранична соработка *
Идентификација на области за меѓугранична соработка. Она што следува е листа на области за кои меѓугранична соработка е често спроведува. Во светлината на вашето искуство и ситуација, ве молиме наведете ја областа во која сте соработувале.
8. Во кои од наведените области сте наишле на пречки при воспоставувањето на меѓуграничната соработка? *
9. Дали според Вас, пречките за меѓугранична соработка можат да бидат отстранети преку: *
10. Дали според Вас за остранување на евентуалните пречки во меѓуграничната соработка потребна е билатерална интервенција од двете соседни држави? *
Required
11. Какви видови на пречки би барале билатерална соработка и акција од страна на државата / регионот и една соседна држава / регион, па дури и акции на ниво на ЕУ (прашања од одговорност / обврска, инвестиции и инфраструктурни проекти, прашања кои влијаат на индивидуалните права и слободи, итн.)? *
Ве молиме наведете примери на пречки кои можат да бидат отстранети благодарение на меѓународната соработка помеѓу засегнатите држави, преку договори, билатерални или мултилатерални договори итн
Your answer
12. Дали би можеле да препорачате потенцијални решенија за идентификување / отстранување на пречки или тешкотии во спроведувањето на прекуграничните иницијативи (назначување на заеднички комитети на високо ниво со силно политичкото раководство, генерални консултации, ад хок комитети на државно ниво, итн)? *
Your answer
13. Дали според Вас Република Македонија има развиена јасна програма и рамка на дијалог, соработка, заедничко донесување одлуки, заеднички стратегии во пограничните региони? * *
Your answer
Друго/Коментар
Ве молиме доколку имате други информации кои не се опфатени со прашањата на оваа анкета, Ве молиме на кратко да ги наведете.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.