Enquête beleidsplan 2021
Op dit moment zijn we als Hervormde Gemeente van Rijswijk bezig met een nieuw beleidsplan voor de komende 4 jaar. Graag willen jou daarbij betrekken. De bedoeling is om de missie en visie helder te krijgen om vervolgens een aantal speerpunten te kunnen verwoorden voor in het beleidsplan.

Met ‘missie’ bedoelen we: waarom we er zijn en wat ons hoogste doel is. Met ‘visie’ bedoelen we: wat ons te doen staat met het oog op de toekomst. We zouden het erg op prijs stellen als je meedoet en een bijdrage wilt leveren.

Dat kan door de onderstaande enquête in te vullen. Eerst zijn er meerdere open vragen en daarna komen er een enkele keuzevragen. Tussendoor en aan het eind willen we je aan de hand van een aantal illustraties laten nadenken over je beeld van nu en voor de toekomst.

Wanneer we in de enquête spreken over onze kerk bedoelen we vooral het gebouw van Hervormd Rijswijk en als het over onze gemeente gaat, bedoelen we meer het geheel van de betrokken mensen en kerkelijke activiteiten. Het hoeft niet langer dan 8 minuten te duren.

Denk niet te lang na en geef spontaan antwoord. Er is geen goed of fout. Alvast bedankt voor de medewerking!
1) Als je regelmatig naar onze kerk gaat, vul dan a in. Ga je niet of nauwelijks naar onze kerk, vul dan b in.
1a) Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom je naar onze kerk gaat. Bijvoorbeeld: het geloof voeden, medegelovigen ontmoeten, zingen, enz. Welke redenen zijn er voor jou om naar onze kerk te gaan?
1b) Zijn er specifieke redenen of mis je iets, waarom je niet of nauwelijks naar onze kerk gaat?
2) Stel; iemand die niet gelooft, vraagt aan jou: Waar geloof jij eigenlijk in? Wat zou je antwoorden?
3) De kerk in Rijswijk bestaat ruim 400 jaar. Tot op de dag van vandaag maken mensen deel uit van de gemeente. Wat zijn volgens jou de hoofdredenen waarom onze gemeente nog steeds bestaat?
4) Een kerkelijke gemeente vervult een bepaalde rol ten opzichte van God (boven), mensen onderling (binnen) en het dorp of omgeving (buiten).
4a) Wat vind jij een kracht van onze gemeente? Waar blinken we in uit?
4b) Wat zou verbetert kunnen worden? Welke punten van aandacht wil je noemen?
5) Het is gebruikelijk om een beleidsplan te schrijven met het oog op de komende 4 jaar. Bij deze vraag is het echter de bedoeling om een wat langere periode in gedachten te nemen. Probeer daarom eens voor te stellen hoe de kerk en onze gemeente er over 15 jaar uitzien.
5a) Wat zou er volgens jou gebleven zijn?
5b) Wat zal volgens jou anders zijn, dus wat is er bijvoorbeeld weg en wat is erbij gekomen?
6) Hieronder zie je twee keer een tweetal afbeeldingen die je als uitersten ten opzichte van elkaar zou kunnen zien. Maak steeds een keuze wat jij denkt waar we nu het meest op lijken. Laat vooral de eerste gedachte leidend zijn. De gemeente van Hervormd Rijswijk is op dit moment voor mij:
7) Wil je perse een eigen dominee?
8) Hecht je veel waarde aan een eigen kerkgebouw?
9) Overweeg je weleens om je aan te sluiten bij een andere gemeente?
10) Wil je nu of op termijn samen met een andere kerk?
11) Vind je dat er ook vrouwen in het ambt mogen?
12) Wat lijken jou de beste tijden voor de kerkdiensten op zondag?
13) Deze vraag gaat over jouw toekomstbeeld voor onze gemeente: waar zouden we naar toe kunnen groeien? Kies tenminste één van de onderstaande beelden uit en licht je antwoord toe. Of is er een ander beeld dat in je opkomt? Beschrijf het en leg uit. Bij een toekomstbeeld voor de gemeente, dan denk ik aan …
Clear selection
Toelichting bij vraag 13
Tot slot: in welke leeftijdscategorie val je?
Mogen we je benaderen voor een nadere toelichting?
Zo ja, mijn naam en e-mailadres / telefoonnummer is:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Buro26. Report Abuse