Elanike küsitlus Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas
Hea piirkonna elanik

Leader tegevusrühm Valgamaa Partnerluskogu on koostamas oma uut strateegiat aastateks 2023-2027. Palume Sinu abi, et saaksime suunata oma tegevused ja rahastuse piirkonna elanike jaoks kõige olulisematesse valdkondadesse. Palun vasta allolevatele küsimustele hiljemalt 18. aprilliks. Küsitluse tulemusi saate näha ja kuulata piirkondlikel koosolekutel maikuus. Kui soovid olla kursis ka edaspidise protsessiga, siis jäta küsitluse lõppu enda e-posti aadress.

Valgamaa Partnerluskogu kohta saate rohkem teada https://valgaleader.ee

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Millises piirkonnas Sa elad? *
2. Kas elad *
3. Sinu vanus *
4. Sinu sugu *
5. Kas Su peres on alaealisi lapsi? *
6. Kas oled (märgi kõik sobivad variandid) *
Required
7. Milliseks hindad oma kodukandi elukeskkonda? *
8. Mis on täna Sinu kodukandis hästi, mille üle Sul on eriti hea meel?
9. Mis on täna Sinu kodukandis halvasti? Mis pidurdab seal arengut?
10.1 Kuidas Sa hindad järgmiste valdkondade arengut oma kodukandis viimase 7 aastal jooksul? *
Oluliselt paranenud
Pisut paranenud
Jäänud samaks
Pisut halvenenud
Oluliselt halvenenud
Ei oska öelda/pole kokku puutunud
Avalik ruum (puhkealad, mänguväljakud, külaplatsid jmsI
Eakate olukord
Elanike vaimne tervis
Elukestev õpe
Erivajaduse või puudega inimeste toimetulek
Ettevõtlusaktiivsus
Heakord
Interneti levi kvaliteet
Kaugtöövõimalused
Kogukondlik aktiivsus
10.2 Kuidas Sa hindad järgmiste valdkondade arengut oma kodukandis viimase 7 aastal jooksul? *
Oluliselt paranenud
Pisut paranenud
Jäänud samaks
Pisut halvenenud
Oluliselt halvenenud
Ei oska öelda/pole kokku puutunud
Laste ja noorte huvitegevused
Looduskeskkonna olukord
Teede olukord
Tugiteenused lastele ja noortele
Turism
Turvalisus
Täiskasvanute vaba aja võimalused
Töökohtade kättesaadavus
Uute elanike tulek
Ühistransport
11. Võid siinkohal täpsustada või selgitada oma vastust?
12. Millistes ülal nimetamata valdkondades oled veel täheldanud positiivseid arenguid?
13. Millistes ülal nimetamata valdkondades oled veel täheldanud taandarengut?
14.1 Kui heaks (kvaliteetseks) pead enda kodukandi elanike jaoks järgmisi teenuseid?   *
Väga hea
Pigem hea
Pigem kehv
Väga kehv
Ei oska hinnata
Piirkonnas puudub see teenus
arstiabi (perearst, kiirabi, apteek)
haridus (kool, lasteaed)
isikuteenused (juuksur, saun, pesumaja jms)
kaubandus (esmatarbekaubad, kauplused, turg jms)
kommunaalteenused (prügivedu, teede korrashoid, kanalisatsioon, kaugküte jne)
kultuuriteenused
lastehoiuteenus
pangateenused
posti- ja pakiautomaadi teenused
14.2 Kui heaks (kvaliteetseks) pead enda kodukandi elanike jaoks järgmisi teenuseid?   *
Väga hea
Pigem hea
Pigem kehv
Väga kehv
Ei oska hinnata
Piirkonnas puudub see teenus
sideteenused (internetiühendus, telefon)
sotsiaalhoolekande teenused (eakate, puuetega inimeste jm tugiteenused)
toitlustuskohad
täikasvanu õpe
vaba aja veetmine (huviringid, meelelahutus, sport jt)
ühistransport
raamatukogu
päästeteenus ja korrakaitse
15. Võid siinkohal täpsustada või selgitada oma vastust?
16. Millistest kvaliteetsetest teenustest Sinu kodukandi elanikud veel puudust tunnevad?
17. Milliseid valdkondi oleks Sinu hinnangul vaja töökohtade loomiseks eelisarendada? (Vali kõik sobivad) *
Required
18. Millised siin mitte nimetatud ettevõtluse valdkonnad vajaks Sinu hinnangul veel arendamist?
19. Millised ressursid ja võimalused on Sinu kodukandi arengus kasutamata või alakasutatud?
20. Milliseid üle-eestilisi ja üle-euroopalisi trende peaksime eelkõige piirkonna arendamisel arvestama?
21. Milliseid arenguid tuleks Sinu kodukandis ära hoida?
22. Millised elanike rühmad vajavad Sinu kodukandis kõige enam abi? Millist abi nad vajavad?
23. Kui hästi tead Valgamaa Partnerluskogu tegevustest? *
24. Kui soovid meie strateegiaprotsessis osaleda, kaasa rääkida või küsitluse tulemuste kohta teada saada, siis võid jätta siia oma e-maili aadressi
SUUR TÄNU!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy