SET 5 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB SEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1 Menurut pandangan Islam, konsep tamadun memberi penekanan kepada pembangunan unsur-unsur tertentu. Apakah unsur-unsur tersebut? *
1 point
2 Gambar 1 adalah tulisan hieroglif. *
1 point
Captionless Image
3 Golongan Helot dalam kelas sosial masyarakat Sparta merujuk kepada *
1 point
4 Maklumat berikut berkaitan dengan peringkat pendidikan dalam tamadun China. *
1 point
Captionless Image
5 Dialog berikut mungkin berlaku pada abad ke-9 Masihi *
1 point
Captionless Image
6 Kerajaan berikut berkembang di Asia Tenggara antara tahun 5 Masihi hingga tahun13 Masihi. *
1 point
Captionless Image
7 Masyarakat Arab pada Zaman Jahiliah sering bergaduh sesama sendiri. Mengapakah pergaduhan tersebut berlaku? *
1 point
8 Surah berikut adalah wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandungi perintah supaya menyebarkan Islam. *
1 point
Captionless Image
9 Mengapakah keadaan di Madinah kurang aman sebelum kedatangan Islam? *
1 point
Captionless Image
10 Maklumat berikut berkaitan dengan pembukaan semula kota Makkah. *
1 point
Captionless Image
11 Bagaimanakah Khalifah Umar bin Al-Khattab memajukan bidang pertanian? *
1 point
12 Dasar sosial Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarikminat orang Kristian untuk memeluk Islam.Mengapakah dasar tersebut menarik minat orang Kristian? *
1 point
13 Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah menubuhkan institusi baitulmal di Acheh. Apakah fungsi institusi tersebut? *
1 point
14 Berikut merupakan kerajaan Islam di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
15 Karya sastera manakah yang dibacakan kepada tentera Melaka ketika serangan Portugis? *
1 point
16 Gambar 2 menunjukkan kesibukan pelabuhan Melaka pada abad ke-15. *
1 point
Captionless Image
17 Gambar 3 menunjukkan suasana penjualan surat pengampunan (indulgences) di Eropah pada abad ke -16. Mengapakah Marthin Luther menentang penjualan surat pengampunan tersebut? *
1 point
Captionless Image
18 Gambar 4 menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh kumpulan Luddite di Britain pada abad ke-10. *
1 point
Captionless Image
19 Sebelum kedatangan British masyarakat Melayu menjalankan kegiatan ekonomi sara diri. Mengapakah masyarakat Melayu menjalankan kegiatan ekonomi tersebut? *
1 point
20 Maklumat berikut berkaitan dengan mata wang yang digunakan oleh tiga buah negeri di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah. *
1 point
Captionless Image
21 Perkembangan teknologi berikut berlaku pada abad ke-19 *
1 point
Captionless Image
22 Rajah 1 menunjukkan wilayah yang disatukan oleh Perancis dalam Persekutuan Indochina (Union Indochinoise). *
1 point
Captionless Image
23 Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Telemong, Terengganu menentang British. Mengapakah penentangan tersebut dilakukan? *
1 point
24 Rajah 2 menunjukkanperbalahan antara dua orang pembesar di Sungai Ujong. Apakah kesan perbalahan tersebut? *
1 point
Captionless Image
25 Akhbar berikut memberikan saranan untuk kemajuan ekonomi orang Melayupada awal abad ke-20 di Tanah Melayu. Apakah saranan tersebut? *
1 point
Captionless Image
26 Negara berikut muncul di Eropah pada awal abad ke-20. Kemunculan negara-negara tersebut adalah berdasarkan *
1 point
Captionless Image
27 Dalam konteks negara moden, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia yang mempunyai persamaan dari segi *
1 point
28 Pantun berikut menggambarkan kesan pembentukan Malayan Union di TanahMelayu. *
1 point
Captionless Image
29 Gambar 5 menunjukkan demonstrasi rakyat Sarawak kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British pada tahun 1946. *
1 point
Captionless Image
30 Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli pada tahun 1951. *
1 point
Captionless Image
31 Maklumat berikut berkaitan dengan fungsi Suruhanjaya Reid *
1 point
Captionless Image
32 Petikan berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara *
1 point
Captionless Image
33 Mengapakah Indonesia melancarkan Konsep Ganyang Malaysia pada tahun 1963? *
1 point
34 Lee Kuan Yew menggunakan alasan berikut untuk membawa masuk Singapura dalam Persekutuan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
35 Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran di Malaysia. *
1 point
Captionless Image
36 Gambar 6 adalah berkaitan bendera Jalur Gemilang yang menjadi kebanggaan bangsa dan rakyat Malaysia. *
1 point
Captionless Image
37 Pada tahun 1958, Pak Abu ingin mengusahakan tanaman pisang dan nangka seluas20 hektar tetapi menghadapi masalah kekurangan modal. Apakah agensi yang dapat membantu Pak Abu mengatasi masalah tersebut? *
1 point
38 Gambar 7 menunjukkan temasya Sukan Malaysia (SUKMA) yang diadakan dua tahun sekali. *
1 point
Captionless Image
39 Melalui Komanwel, Malaysia dengan lantang menentang Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan. Mengapakah Malaysia menentang ideologi tersebut? *
1 point
40 Maklumat berikut berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara(ASEAN). *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #ILoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy