ใบสมัครอบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต หลักสูตร 220 ชั่วโมง รุ่นที่ 17 วันที่ 12 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม 2560
กรุณาตอบข้อมูลให้ครบถ้วน หากไม่มีคำตอบให้ใช้เครื่องหมาย -

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดอบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต หลักสูตร 220 ชั่วโมง รุ่นที่ 17
โดยครูฮิโรชิ ฮิเดโกะ ไอคาตะ และ ทีมครูไทย ณ มูลนิธิโรจนธรรม สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครผู้เรียน : จำนวนจำกัด รับ 24 คน
วันและเวลาเรียน: วันจันทร์ พุธ พฤหัส เรียนเวลา 17.15 – 19.45 น. และวันเสาร์ เรียนเวลา 8.00 – 15.00 น.
ค่าลงทะเบียนเรียน: สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท หลังวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย:
เพื่อศึกษา ทำความเข้าใจโยคะตามตำราดั้งเดิมอันเป็นศาสตร์เพื่อพัฒนาจิตไปสู่สมาธิ
เพื่อฝึกปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์และประโยชน์ทางด้านกาย-ใจตามเทคนิคโยคะที่ระบุในตำราดั้งเดิม
เพื่อค่อยๆ สร้างและดำเนินวิถีโยคะอันเอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิต
เพื่อเผยแพร่คุณค่าของโยคะต่อไปยังผู้คนรอบข้างและผู้สนใจ

เนื้อหา:
ภาคปฏิบัติ เทคนิคโยคะ ได้แก่ อาสนะ ปราณยามะ มุทรา พันธะ กริยา ตามตำราโยคะดั้งเดิม
กิจกรรมทรรศนะชีวิต

ภาคทฤษฎี สรีระวิทยากายวิภาค
ประวัติศาสตร์ ปรัชญาอินเดีย
ตำราโยคะดั้งเดิม ปตัญชลีโยคะสูตร และ หฐประทีปิกา
การสอน การเผยแพร่โยคะ

ตารางเรียน

12 ก.ค. ปฐมนิเทศ
14 -16 ก.ค. เข้าค่ายวิถีโยคะ
17 ก.ค.-24 ส.ค. อบรมทุกเย็นวันจันทร์ พุธ พฤหัส และ วันเสาร์
25 – 27 ส.ค. ค่ายกริยาโยคะ
28 ส.ค.-7 ต.ค. อบรมทุกเย็นวันจันทร์ พุธ พฤหัส และ วันเสาร์
9 – 21 ต.ค. ฝึกสอน
21 ต.ค. วันปิดภาคเรียน

การประเมินผล: ผู้เรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
1. เขียนบันทึกวิถีโยคะของตน และส่งครูทุกวัน
2. อ่านตำราและสรุปส่งสัปดาห์ละ 1 ชิ้น
3. สอบผ่านวิชาทฤษฎี
4. ทำงานศึกษาโยคะหรือวิจัยโยคะ 1 ชิ้น นำเสนอในเดือนตุลาคม
5. นำฝึกสอนเพื่อนหน้าชั้นในเดือนตุลาคม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นการรับสมัคร :
1. กรอกใบสมัครกรุณาคลิกลิ้งค์ https://goo.gl/forms/Nh8eVHv8mes1dT4l2
2. โอนเงินค่าลงทะเบียน : เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 173 –241-6858
ชื่อบัญชี มูลนิธิหมอชาวบ้าน (สถาบันโยคะวิชาการ)
3. หลังจากนั้นโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ Line ID: thaiyoga หรือ e-mail : thaiyogaoffice@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม :
โทร 081 - 401 – 7744
e-mail : thaiyogaoffice@gmail.com
www.thaiyogainstitute.com
www.facebook.com/thaiyogainstitute
Line ID : thaiyoga
***เตรียมพื้นที่เล็ก ๆ ไว้ในใจสำหรับเพาะเมล็ดแห่งโยคะให้งอกงามในวิถีตน***

ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (สำหรับใบประกาศนียบัตร)
Your answer
ชื่อ นามสกุล อังกฤษ (สำหรับใบประกาศนียบัตร)
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
อายุ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms