ใบสมัครอบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต หลักสูตร 220 ชั่วโมง รุ่นที่ 17 วันที่ 12 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม 2560
กรุณาตอบข้อมูลให้ครบถ้วน หากไม่มีคำตอบให้ใช้เครื่องหมาย -

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดอบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต หลักสูตร 220 ชั่วโมง รุ่นที่ 17
โดยครูฮิโรชิ ฮิเดโกะ ไอคาตะ และ ทีมครูไทย ณ มูลนิธิโรจนธรรม สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครผู้เรียน : จำนวนจำกัด รับ 24 คน
วันและเวลาเรียน: วันจันทร์ พุธ พฤหัส เรียนเวลา 17.15 – 19.45 น. และวันเสาร์ เรียนเวลา 8.00 – 15.00 น.
ค่าลงทะเบียนเรียน: สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท หลังวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย:
เพื่อศึกษา ทำความเข้าใจโยคะตามตำราดั้งเดิมอันเป็นศาสตร์เพื่อพัฒนาจิตไปสู่สมาธิ
เพื่อฝึกปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์และประโยชน์ทางด้านกาย-ใจตามเทคนิคโยคะที่ระบุในตำราดั้งเดิม
เพื่อค่อยๆ สร้างและดำเนินวิถีโยคะอันเอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิต
เพื่อเผยแพร่คุณค่าของโยคะต่อไปยังผู้คนรอบข้างและผู้สนใจ

เนื้อหา:
ภาคปฏิบัติ เทคนิคโยคะ ได้แก่ อาสนะ ปราณยามะ มุทรา พันธะ กริยา ตามตำราโยคะดั้งเดิม
กิจกรรมทรรศนะชีวิต

ภาคทฤษฎี สรีระวิทยากายวิภาค
ประวัติศาสตร์ ปรัชญาอินเดีย
ตำราโยคะดั้งเดิม ปตัญชลีโยคะสูตร และ หฐประทีปิกา
การสอน การเผยแพร่โยคะ

ตารางเรียน

12 ก.ค. ปฐมนิเทศ
14 -16 ก.ค. เข้าค่ายวิถีโยคะ
17 ก.ค.-24 ส.ค. อบรมทุกเย็นวันจันทร์ พุธ พฤหัส และ วันเสาร์
25 – 27 ส.ค. ค่ายกริยาโยคะ
28 ส.ค.-7 ต.ค. อบรมทุกเย็นวันจันทร์ พุธ พฤหัส และ วันเสาร์
9 – 21 ต.ค. ฝึกสอน
21 ต.ค. วันปิดภาคเรียน

การประเมินผล: ผู้เรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
1. เขียนบันทึกวิถีโยคะของตน และส่งครูทุกวัน
2. อ่านตำราและสรุปส่งสัปดาห์ละ 1 ชิ้น
3. สอบผ่านวิชาทฤษฎี
4. ทำงานศึกษาโยคะหรือวิจัยโยคะ 1 ชิ้น นำเสนอในเดือนตุลาคม
5. นำฝึกสอนเพื่อนหน้าชั้นในเดือนตุลาคม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นการรับสมัคร :
1. กรอกใบสมัครกรุณาคลิกลิ้งค์ https://goo.gl/forms/Nh8eVHv8mes1dT4l2
2. โอนเงินค่าลงทะเบียน : เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 173 –241-6858
ชื่อบัญชี มูลนิธิหมอชาวบ้าน (สถาบันโยคะวิชาการ)
3. หลังจากนั้นโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ Line ID: thaiyoga หรือ e-mail : thaiyogaoffice@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม :
โทร 081 - 401 – 7744
e-mail : thaiyogaoffice@gmail.com
www.thaiyogainstitute.com
www.facebook.com/thaiyogainstitute
Line ID : thaiyoga
***เตรียมพื้นที่เล็ก ๆ ไว้ในใจสำหรับเพาะเมล็ดแห่งโยคะให้งอกงามในวิถีตน***

ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (สำหรับใบประกาศนียบัตร) *
Your answer
ชื่อ นามสกุล อังกฤษ (สำหรับใบประกาศนียบัตร) *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
อายุ *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms