กิจกรรมวิ่งการกุศล สำหรับเด็ก อายุ 4-8 ปี "Hero Run Junior"
สวนสนุกดรีมเวิลด์ "สุข สนุก ทั้งครอบครัว" จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลสำหรับเด็ก อายุระหว่าง 4-8 ปี
นับเป็นครั้งแรกในเมืองไทย จัดให้มีการวิ่งภายในสวนสนุกฯ
ระยะทาง 300 เมตร รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
มอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ให้มีใจรักในการออกกำลังกายร่วมกัน
สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่ https://facebook.com/dreamworldpark
สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 20 ตุลาคม 2561
วันที่จัดงานวิ่ง วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ - นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน / ที่ระบุในสูติบัตร *
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ปกครอง) *
E - Mail (ผู้ปกครอง) *
ประเภทการสมัคร อายุ 4 - 5 ปี (ปีเกิด 2556 - 2557) /อายุ 6 - 8 ปี (ปีเกิด 2553 - 2555) *
ชำระเงินด้วยวิธี *
เงื่อนไขการชำระเงิน
- โปรดชำระเงินค่าสมัครภายใน 2 วัน หลังจากท่านได้ยืนยันการสมัครในแบบฟอร์มนี้
- และส่งเอกสาร หลักฐานการโอนเงินมายัง email : herorunjunior2018@gmail.com หรือ ทาง fax 02- 533 - 1899 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้เพื่อยืนยันการชำระเงิน
กรณีท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนชำระ
เงื่อนไขการสมัคร :
- สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 1 กันยายน - 20 ตุลาคม 2561
- ใบสมัคร 1 ใบ/ เด็กที่ร่วมวิ่ง 1 คน
- กรณีท่านชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานการชำระเงิน ตามช่องทางที่กำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อ
จากเจ้าหน้าที่ฯ ภายใน 2 วันทำการ สามารถติดต่อกลับมายังฝ่ายการตลาด สวนสนุกดรีมเวิลด์
โทร 02 - 577 - 8666 ต่อ 8754
- วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ เวลา 07.00 - 11.00 น.
- เส้นทางการวิ่งรอบทะเลสาบ Lake of Paradise ภายในสวนสนุกดรีมเวิลด์ ระยะทาง 300 เมตร
- น้องๆ หนูๆ สามารถใส่ชุดฮีโร่ในฝันร่วมวิ่งได้
- ผู้ปกครองโปรดเตรียมสำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
ของเด็กเพื่อใช้ยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน วันงาน เสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 07.30 - 08.30 น. เท่านั้น
หากเกินช่วงเวลาที่กำหนดสวนสนุกดรีมเวิลด์ถือว่าสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ตามที่ระบุโดยไม่คืนเงินทุกกรณี
- บัตรรวมเครื่องเล่น ที่ท่านได้รับ สามารถใช้ได้วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
โดยใช้ผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นอย่างละ 1 รอบ ตามที่ระบุบนบัตร
- กรณีท่านยกเลิกการสมัครไม่มาร่วมกิจกรรม หรือมายืนยันสิทธิ์เกินเวลาที่กำหนดสวนสนุกดรีมเวิลด์
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายการตลาด
02 - 577 - 8666 กด 1 หรือ
E-mail / herorunjunior2018@gmail.com ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
- สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่ https://facebook.com/dreamworldpark
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms