การใช้การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF (19-20 ก.ค. 61)

ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ผู้เข้าร่วมการอบรมกรุณาสวมใส่กางเกงเพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรม)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question