Ankieta wstępna do badań dotyczących Żywienia Optymalnego

Szanowni Państwo „Optymalni”,

Prowadzone dotychczas badania dotyczące wpływu diety „optymalnej” na zdrowie człowieka nie dostarczyły jeszcze jednoznacznej odpowiedzi.

W związku z powyższym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany wraz z Katedrą i Zakładem Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i w porozumieniu z Doktorem Janem Kwaśniewskim, podjęło decyzję o kontynuacji badań ukierunkowując je na poszczególne jednostki chorobowe.

Biorąc pod uwagę niejednokrotnie wyrażaną przez Państwa potrzebę wyjaśnienia wpływu diety „optymalnej” w szeregu jednostkach chorobowych zwracamy się do wszystkich osób stosujących żywienie optymalne o pomoc.

dr n. farm Izabela Bolesławska, Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Bogdan Tkocz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych im. Adama Jany
Zuzanna Rzepecka, Prezes Poznańskiego Oddziału OSO im. Adama Jany