แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อบต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐมได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.วังเย็น
เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ
และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้มาขอรับบริการโปรดกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มาขอรับบริการ
โปรดกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มาขอรับบริการ
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
อาชีพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy