แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้และเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดทำเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้และรับบริการ ที่มีต่อเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจะนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงให้งานมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายในช่องข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง และพึงพอใจ สผ. ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสำรวจมา ณ ที่นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพ *
4. ความถี่ในการเข้าใช้ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service