Gender Bias in Sports Medicine Gendervooroordelen in de sportgeneeskunde
Thank you for taking the time to participate in our study “Gender bias in sports medicine”. Your participation in this survey is voluntary and all answers are anonymous. You have the right to not answer and/or skip those questions you prefer not to answer.

Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons onderzoek naar "Gendervooroordelen in de sportgeneeskunde". Uw deelname aan deze enquête is vrijwillig en alle antwoorden zijn anoniem. U hebt het recht om vragen die u niet wenst te beantwoorden onbeantwoord te laten en/of over te slaan.

The online survey will take approximately 5-10 minutes.
The risks of participating in this research study are minimal, but there is a small risk of anxiety from answering questions or the risk of potential loss of confidentiality, which is inherent in all human subject research.

De online enquête neemt ongeveer 5–10 minuten in beslag.
Hoewel de risico's verbonden aan uw medewerking aan dit onderzoeksproject miniem zijn, bestaat er een kleine kans dat het beantwoorden van vragen gevoelens van bezorgdheid opwekt of een potentieel verlies van vertrouwelijkheid veroorzaakt, zoals dat het geval is bij elk onderzoek op mensen.

All survey responses will be retained in a secure database.
Alle enquête-antwoorden worden in een beveiligde database opgeslagen.

This research has been reviewed by Waseda University's IRB (2020-079) and Franciscan Alliance Inc IRB (1632500-1).
Dit onderzoek werd getoetst door de IRB van Waseda University (2020-079) en de IRB van Franciscan Alliance Inc (1632500-1).

If you have any questions or comments, please contact study principal investigator: Yuka Tsukahara, MD (yuka.voila@gmail.com)

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met de hoofdonderzoeker van dit onderzoek: Dr. Yuka Tsukahara (yuka.voila@gmail.com)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Choosing "Agree" indicates that •you have read and understood the above information• you agree to participate in our study voluntarily• you are at least 20 years of age *Door "Akkoord" te selecteren, geeft u aan dat: • u de bovenstaande informatie hebt gelezen en begrijpt; • u akkoord gaat vrijwillig aan ons onderzoek deel te nemen; en • u 20 jaar of ouder bent * *
What is your gender? Wat is uw geslacht?
Clear selection
In what country do you practice? / In welk land bent u als arts actief?
Clear selection
How many years have you been practicing after completing residency or fellowship? Answer “0” if you are still in training / Hoeveel jaar bent u al actief als arts sinds u uw opleiding tot specialist of uw fellowship hebt afgerond? Antwoord "0" als u nog steeds in opleiding bent.
In what specialty was your primary residency training? / Welk specialisme volgde u hoofdzakelijk tijdens uw opleiding tot specialist?
Clear selection
What is your age? / Wat is uw leeftijd?
What is your marital status? (select all that apply) / Wat is uw burgerlijke staat? (Duid alles aan wat van toepassing is.)
Do you have any children?/Hebt u kinderen?
Clear selection
Which of the following best describes you? (select all that apply). / Welke omschrijving is het meest van toepassing op u? (Duid alles aan wat van toepassing is.)
How often have you felt disrespected or had your judgment questioned by the following? / Hoe vaak had u het gevoel dat u niet werd gerespecteerd of dat uw oordeel in twijfel werd getrokken door de volgende personen?
Everyday/Elke dag
Few times a week/ Een aantal keer per week
Few times a month/ Een aantal keer per maand
Few times a year/ Een aantal keer per jaar
Never/ Nooit
Male Athletes/ Mannelijke atleten
Female Athletes/ Vrouwelijke atleten
Male Coaches/ Mannelijke coaches
Female Coaches/ Vrouwelijke coaches
Male physicians who have been in practice longer than you / Mannelijke artsen die al langer actief zijn dan u
Male physicians who have been in practice the same or less time than you / Mannelijke artsen die even lang of minder lang actief zijn dan u
Female physicians who have been in practice longer than you / Vrouwelijke artsen die al langer actief zijn dan u
Female physicians who have been in practice the same or less time than you / Vrouwelijke artsen die even lang of minder lang actief zijn dan u
Male Athletic Trainer/ Mannelijke atletiektrainers
Female Athletic Trainer/ Vrouwelijke atletiektrainers
Organization/Administration (Ex Team Manager, Athletic Director) / Organisatie/administratie (Bv. teammanagers, atletiekdirecteurs, enz.)
Clear selection
How often have you been sexually harassed by the following? / Hoe vaak werd u seksueel geïntimideerd door de volgende personen?
Everyday/Elke dag
Few times a week/ Een aantal keer per week
Few times a month/ Een aantal keer per maand
Few times a year/ Een aantal keer per jaar
Never/ Nooit
Male Athletes/ Mannelijke atleten
Female Athletes/ Vrouwelijke atleten
Male Coaches/ Mannelijke coaches
Female Coaches/ Vrouwelijke coaches
Male physicians who have been in practice longer than you / Mannelijke artsen die al langer actief zijn dan u
Male physicians who have been in practice the same or less time than you / Mannelijke artsen die even lang of minder lang actief zijn dan u
Female physicians who have been in practice longer than you / Vrouwelijke artsen die al langer actief zijn dan u
Female physicians who have been in practice the same or less time than you / Vrouwelijke artsen die even lang of minder lang actief zijn dan u
Male Athletic Trainer/ Mannelijke atletiektrainers
Female Athletic Trainer/ Vrouwelijke atletiektrainers
Organization/Administration (Ex Team Manager, Athletic Director) / Organisatie/administratie (Bv. teammanagers, atletiekdirecteurs, enz.)
Clear selection
How comfortable are you with a female sports medicine physician working on the sidelines during her pregnancy? / Hoe comfortabel voelt u zich bij een vrouwelijke sportarts die tijdens haar zwangerschap aan de zijlijn blijft werken?
Clear selection
Female physicians can continue to work as productively as male sports medicine physicians after giving birth / Vrouwelijke sportartsen kunnen net zo productief blijven werken als hun mannelijke collega's nadat zij een kind hebben gekregen.
Clear selection
How satisfied are you with the percentage of sports medicine physicians that are female in your country? / Hoe tevreden bent u over het percentage vrouwelijke sportartsen in uw land?
Clear selection
Please rate your level of agreement with the following statements / Geef aan hoezeer u het eens bent met de volgende beweringen
Strongly disagree/Helemaal niet mee eens
Disagree/ Niet mee eens
Undecided/ Weet ik niet
Agree/ Mee eens
Strongly Agree/ Helemaal mee eens
MALE sports medicine physicians are better suited than their female counterparts to take care of MALE athletes. / MANNELIJKE sportartsen zijn beter geschikt om MANNELIJKE atleten te begeleiden dan hun vrouwelijke collega's.
MALE sports medicine physicians are better suited than their female counterparts to take care of FEMALE athletes. / MANNELIJKE sportartsen zijn beter geschikt om VROUWELIJKE atleten te begeleiden dan hun vrouwelijke collega's.
FEMALE sports medicine physicians are better suited than their male counterparts to take care of MALE athletes. / VROUWELIJKE sportartsen zijn beter geschikt om MANNELIJKE atleten te begeleiden dan hun mannelijke collega's.
FEMALE sports medicine physicians are better suited than their male counterparts to take care of FEMALE athletes. / VROUWELIJKE sportartsen zijn beter geschikt om VROUWELIJKE atleten te begeleiden dan hun mannelijke collega's.
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy