Precepts Ceremony | Ceremonia Wskazań Wu Bong Sa, Warszawa | 25 sierpnia 2019
Head Temple in Falenica cordially invites you to receive buddhist precepts The Precepts Ceremony will take place on Sunday, 25th of August at 11:00 with Joeng Hye Soen Sa Nim as the Precepts Master. At 10:00, after you register in our Office, you should attend an orientation and introduction for precepts applicants in our Dharma Room.

Here: https://drive.google.com/open?id=0B2HFPbAdHi1XM3JobzJDVFFUbWM you will find Dharma Teacher's Compact and Training Guidelines, which should be read and signed upon receiving DT precepts.

After submiting your application you will receive a confirmation from our Office. In case you did not receive it or had any questions, please contact us at: kwamum108@gmail.com.

The application deadline is 22th of August the latest.
The precepts application fee is 10 euro paid in our Office during registration plus small (20 euro) or large (30 euro) kasa.
You can make payment for the Ceremony in advance by bank transfer: SWIFT CODE - ALBPPLPW IBAN: PL21249000050000453060627808

We invite everyone - members, friends and your family.
~~~~

Zapraszamy do przyjmowania buddyjskich wskazań ze Szkołą Zen Kwan Um. Ceremonia odbędzie się w niedzielę, 25 sierpnia o godzinie 11:00 a Mistrzem Wskazań będzie Joeng Hye SSN. O 10:00, po rejestracji w Biurze, odbędzie się orientacja i wprowadzenie do Ceremonii, w których należy wziąć udział. Prosimy o uiszczenie opłat zgodnie z instrukcją poniżej przelewem: Alior Bank Polska 21249000050000453060627808

Tutaj: https://drive.google.com/open?id=0B2HFPbAdHi1XbUU4QldZZ29pSHM znajduje się do pobrania szczegółowa informacja na temat natury wskazań, zobowiązań z nimi związanych oraz warunków ich przyjęcia, z którą należy się zapoznać.

Po przesłaniu formularza aplikacji otrzymasz potwierdzenie z Biura Szkoły. Jeśli potwierdzenie nie przyszło lub masz jakiekolwiek pytania, napisz: kwanum108@gmail.com.

Prosimy o zgłoszenia do dnia 22 sierpnia 2019, włącznie.

Ceremonia otwarta jest dla wszystkich - rodzin, przyjaciół, członków, sympatyków. Serdecznie zapraszamy!
Your Name / Imie i nazwisko *
Your answer
Your Zen Center or Group / Twój ośrodek lub grupa *
Zen Center or Group, where you pay your membership dues / Miejsce, gdzie wpłacasz składki
Your answer
Guiding Teacher / Nauczyciel Prowadzacy *
Zen Master or JDPSN leading your Zen Center or Group / Mistrz Zen lub JDPSN prowadzacy Twój Ośrodek
Your answer
E-mail *
Your answer
Last precepts date / Data ostatnich wskazań
When did you take your last (highest) precepts? Leave this field empty if you don't have any precepts yet. / Data przyjęcia przez Ciebie ostatnich (najwyższych) wskazań. Zostaw to pole puste, jeśli nie masz jeszcze żadnych wskazań.
MM
/
DD
/
YYYY
Precepts you wish to receive / Wskazania, które chcesz przyjąć *
In order to receive 5 precepts, you should attend at least one YMJJ and become our School's member. Obtain brown Kasa in the Office before the Ceremony (20 euro). In order to receive any other precepts, you will need your Guiding Teacher's approval - write to: kwanum@zen.pl, if you don't know how to receive it. In order to receive 16 or 48 precepts, you will need a blue or green Kasa to be ordered from our Office at least a month in advance. Write to: kwanum@zen.pl to order. It is a traditional custom to make an offering for the Precepts Master during the Ceremony on the altair. In order to become full Dharma Teacher, write an 1000-word essey on "My motivation to practice". / By przyjąć 5 wskazań, zostań najpierw członkiem Szkoły Zen Kwan Um i podczas rejestracji przed Ceremonią wypełnij formularz członkowski oraz zakup brązowe kasa w Biurze Szkoły (80 zł). Powinienneś/aś również wcześniej uczestniczyć w przynajmniej jednym YMJJ. By otrzymać 10, 16 i 48 wskazań zaaplikuj 3 tygodnie wcześniej, by zamówić kolorowe kasa (120zł), długą szatę oraz uzyskać zgodę nauczyciela prowadzącego poprzez Biuro (kwanum@zen.pl). By zostać pełnym Nauczycielem Dharmy, napisz esej liczący 1000 słów pt. "Moja motywacja do praktyki".
Dharma Name in English / Imie Dharmy po polsku
Only for people who already have 5 precepts / Tylko dla osób posiadających już 5 wskazań
Your answer
Dharma Name in Korean / Imie Dharmy po koreansku
Only for people who already have 5 precepts / Tylko dla osób posiadających już 5 wskazań
Your answer
Date of arrival / Data przyjazdu *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Administratorem Państwa danych jest Szkoła Zen Kwan Um w Polsce z siedzibą w Warszawie Falenicy, wpisana do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych prowadzonego przez MSWiA. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kwanum108@gmail.com. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiadają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: kwanum108@gmail.com. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji. /*************/ I agree to the processing of my personal data for the purposes necessary to complete the registration process (in accordance with the Act of 29.08.1997 on the protection of personal data, uniform text: Journal of Laws of 2016, item 922). The administrator of your data is the Kwan Um School of Zen Poland with its registered office in Warsaw, entered into the register of Churches and Religious Associations maintained by the Polish Ministry of Interior and Administration. In matters related to the processing and protection of personal data, a contact point has been designated in the form of an e-mail address: kwanum108@gmail.com. You have the right to access your personal data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to raise objections, you also have the right to withdraw your consent at any time. To withdraw your consent, please contact us by sending an e-mail to: kwanum108@gmail.com. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body - the President of the Office for Personal Data Protection. Your personal data is fully voluntary. Failure to provide personal data will result in the inability to properly process the registration process. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy