1359.1 - אלימות כלפי צוות סיעודי במערכת הבריאות

שאלון מחקר

מילוי השאלון

שלום רב,
שאלון זה מבוסס על שאלון, 1Workplace Violence in the Health Sector, שחובר בשנת 2003 ,ע"י מספר ארגונים בינלאומיים ושימש כלי מחקר בנושא אלימות כלפי עובדים בשירותי הבריאות בכלל וצוות סיעודי בפרט.
הארגונים: International Labour Office – ILO, International Council of Nurses – ICN, World Health Organization – WHO, Public Services International - PSI

המידע ישמש לצורך עבודה במסגרת סמינר המחקר של הסטודנטים בלבד, ולא ישמש לעריכת מחקר בהווה או בעתיד.
למרבית השאלות מספר רב של תשובות לבחירה.
במקרים בהם תשובתך היא "לא" תתבקש לדלג לפרק הבא על מנת לחסוך זמן.
זכותך להפסיק בכל שלב שתמצא לנכון. אם אינך מבין שאלה מסוימת, ניתן לדלג עליה ולהמשיך עם השאלה הבאה.
השאלון מוגדר כשאלון מזוהה.

תודה על שיתוף הפעולה
חיה רייזר
מרכזת הסמינר

1 רבות מן השאלות נתרמו ע"י UNISON – Irish Nurses Organization and The Royal College of Nursing, ועברו אדפטציה לשאלון זה.

  א. נתונים אישיים ותעסוקתיים

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה