Aanmelding OLC
Dit formulier vul je in bij de eerste aanmelding van een cursist voor het OLC in Gent. Probeer zo volledig mogelijk te zijn.

De OLC-begeleiders ontvangen een automatisch bericht bij aanmelding.
Cursisten zonder een deftige leervraag worden niet meer toegelaten in het OLC.

OPGELET: een eerste afspraak maak je altijd zelf in samenspraak met de cursist. Deze afspraak vul je zelf in in de digitale OLC-agenda in Outlook (onder Openbare mappen). Meer uitleg vind je in de handleiding op intranet.

Vul de agenda correct in. Bij problemen, spreek iemand van het OLC-team aan.

Voornaam cursist *
Jouw antwoord
Naam cursist *
Jouw antwoord
Cursistennummer *
Jouw antwoord
Telefoon
Jouw antwoord
Lesgever *
Jouw antwoord
Module *
Jouw antwoord
Leervraag *
Jouw antwoord
Regelmatig gebruikte programma's in de les:
Heeft de cursist regelmatig met een bepaald programma gewerkt in de klas? Wil hij hiermee verder werken?
Jouw antwoord
Opmerking?
Jouw antwoord
Verzenden
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.