Zgłoszenie na Zimowisko 2015 - PEŁNIA

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na zimowisko zaliczkę na udział w wysokości 100 PLN wpłać na konto:

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowym Tomyślu ul. Wypoczynkowa 20

PKO .BP w N. Tomyślu nr 88 1020 4144 0000 6902 0043 0439

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pamiętaj proszę że,

  w czasie trwania zimowiska niedozwolone będą alkohol, narkotyki i papierosy. Prosimy bądź tego świadom i nie zabieraj ich ze sobą. Jeśli w czasie zimowiska okaże się, że posiadasz alkohol, papierosy lub narkotyki, zostaniesz odesłany do domu na koszt własny, rodzica lub opiekuna.

  Zgłaszając się na zimowisko

  Wyrażasz zgodę na umieszczenie swojego wizerunku na stronie internetowej organizatora na zdjęciach zrobionych podczas trwania zimowiska (wyłącznie w celach informacyjnych). Zobowiązujesz się także do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i przestrzegania regulaminu zimowiska.