Join Us | KBERI Scientific Committee
<Vietnamese Caption below | Tiếng Việt ở phía dưới > 

Dear Our Prospective Scientific Committee members,

We are delighted to extend to you an invitation to join the KBERI Scientific Committee at the Knowledge Bridge  Research Institute (KBERI).

KBERI serves as a bridge, connecting scientists and businesses, offering specialized scientific consulting support for projects, building research programs, and supporting young researchers.

Currently, KBERI is expanding and building the teams of scientists and experts from many different fields, including economics, marketing, finance, health, science and engineering, industrial applications, etc.

In our pursuit of building a highly professional Scientific Committees for KBERI, we eagerly anticipate your participation. As leading experts with experience in various academic fields, we believe that your presence will enrich our Scientific Committees.

Please submit your Academic Resume and a Brief Biography and an ID photo to the KBERI official email address <nhipcautrithuc.org@gmail.com> for our review. Upon assessment, if your qualifications align with our criteria, you will receive a confirmation email from Dr. Duc Phan, Founder and President of KBERI.

As a member of the Scientific Committee, you will participate in professional consultation, assessment and quality management of scientific research, research projects of KBERI - partner institutions, or activities related to science and technology in KBERI. If you are not yet PhD holders and/or have publications in high-ranked journals, you can apply as Research Assistant for the Committees. 

As a member of our Scientific Committee, your information will be publicly recognized on the KBERI website, demonstrating your valued position in our institute.

If you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to reach out.

We eagerly look forward to the opportunity to welcome you into our community.

Best regards,

Dr Duc Phan 
Founder and President 
Mobile/Zalo/WhatsApp: +61 483 899 146 
Email: nhipcautrithuc.org@gmail.com

KNOWLEDGE BRIDGE RESEARCH INSTITUTE (KBERI) 

Postal address in Australia: 17 Vincent St, Deer Park VIC 3023, Australia 
Postal address in Vietnam: 10/18 Tran Nhat Duat, Tan Dinh ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam. 

++++++++++++++

Kính gửi các Thành viên Tiềm năng của Hội Đồng Khoa Học Viện Nhịp Cầu Tri Thức (NCTT). 

Chúng tôi rất hân hạnh mời quý vị tham gia Hội đồng Khoa học tại Viện Nghiên Cứu Nhịp Cầu Tri Thức (tên viết tắt tiếng Anh KBERI, tên viết tắt tiếng Việt NCTT).

Viện NCTT được thành lập như một cầu nối, kết nối giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp, cung cấp hỗ trợ tư vấn khoa học chuyên môn cho các dự án, xây dựng các chương trình nghiên cứu, và hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ.

Hiện nay, Viện NCTT đang mở rộng và xây dựng đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh tế, marketing, tài chính, y tế, khoa học và kỹ thuật, ứng dụng công nghiệp, vv.

Trong hành trình xây dựng một Hội đồng Khoa học chuyên nghiệp cho Viện NCTT, chúng tôi mong chờ sự tham gia của quý vị. Là những chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trong các lĩnh vực học thuật khác nhau, chúng tôi tin rằng sự hiện diện của quý vị sẽ làm phong phú thêm Hội đồng Khoa học của chúng tôi.

Vui lòng gửi LÝ LỊCH KHOA HỌC (Academic profile/resume/CV), Bản Tiểu Sử Khoa Học (Biography) ngắn và một bức ảnh chân dung mặt rõ mặt (kiểu ảnh hộ chiếu) của Bạn đến địa chỉ email chính thức của Viện NCTT <nhipcautrithuc.org@gmail.com> để chúng tôi cân nhắc. Sau khi đánh giá, nếu hồ sơ của quý vị phù hợp với tiêu chí của chúng tôi, quý vị sẽ nhận được một email xác nhận từ Tiến sĩ Đức Phan, Viện Trưởng Sáng Lập của Viện NCTT.

Là một thành viên của Hội đồng Khoa học Viện NCTT, quý vị sẽ tham gia vào các hoạt động tư vấn chuyên nghiệp, đánh giá và quản lý chất lượng của nghiên cứu khoa học, các dự án nghiên cứu của Viện NCTT - các cơ quan đối tác, hoặc các hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ tại Viện NCTT. Nếu bạn chưa có học vị Tiến Sĩ và các công bố nghiên cứu khoa học quốc tế, bạn có thể tham gia với vị trị Trợ Lý Nghiên Cứu, hỗ trợ cho các Thành viên Thường trực của Hội đồng Khoa học chuyên ngành để học hỏi thêm. 

Là một thành viên của Hội đồng Khoa học của chúng tôi, thông tin của quý vị sẽ được công nhận công khai trên trang web của Viện NCTT, thể hiện vị trí quan trọng của quý vị trong Viện của chúng tôi.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi trông đợi cơ hội chào đón quý vị là thành viên của các Hội Đồng Khoa Học của Viện NCTT.

Trân trọng,

Tiến sĩ Phan Hồng Đức 
Viện Trưởng Sáng Lập
Di động/Zalo/WhatsApp: +61 483 899 146
Email: nhipcautrithuc.org@gmail.com

VIỆN NHỊP CẦU TRI THỨC (NCTT)
Website: www.nhipcautrithuc.org
Facebook: https://www.facebook.com/groups/nhipcautrithuc.org 
Địa chỉ tại Úc: 17 Vincent St, Deer Park VIC 3023, Australia 
Địa chỉ tại Việt Nam: 10/18 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, TpHCM, Việt Nam 

 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
I would like to join Scientific Committee | Tôi muốn tham gia Hội Đồng Khoa Học ngành *
Full Name | Họ Tên
Date of birth | Ngày sinh
MM
/
DD
/
YYYY
Email
Mobile
Gender | Giới tính 
Clear selection
Marital status | Tình trạng hôn nhân/gia đình
Qualification (Level, Major, Year, Place of issue) | Bằng cấp (Trình độ, Ngành, Năm, Nơi cấp) 
Field, academic specialization, and work/profession | Chuyên môn: Ngành, chuyên ngành học và công tác
Current Research Expertise | Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay
Current (or retired since year) Position and Affiliation |  Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm)
Highest Position Held Previously |  Chức vụ cao nhất đã qua
Research Gate link
Google Scholar link
ORCID profile link
LinkedIn profile link
Personal website link
Facebook/Messenger link
Biography (it will be published on our website if you become an official member) | Tóm tắt Tiểu sử (nội dung này công bố lên website của Viện nếu bạn trở thành Thành viên chính thức)  *
Please share link Google drive (preferred) or email your (i) Academic Profile, (ii) full Biography, (ii) a passport style photo to our official email <nhipcautrithuc.org@gmail.com> | Mời bạn upload lên Google Drive (được mong đợi) hoặc email Lý Lịch Khoa học, Tóm tắt Tiểu sử khoa học và ảnh thẻ chân dung đến email <nhipcautrithuc.org@gmail.com>
How do you find about KBERI | Bạn biết về Viện NCTT qua? 
Clear selection
THANK YOU FOR YOUR REGISTRATION | CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ 

If you are Vietnamese and use Zalo, please join Zalo group KBERI EOI Scientific Committee https://zalo.me/g/fvynjt918if you dont use Zalo, please ignore. 
KBERI is always a 'bridge' for sharing 'knowledge' and connecting scientists with lecturers, students from universities and colleges, and young enthusiasts of scientific research in Vietnam and around the world.

Furthermore, KBERI will provide deeper support tailored to specific fields for each specific audience. Specialized lectures by speakers will be more systematic, with appropriate scales for various audiences of KBERI. Additionally, KBERI will accompany scientists, young intellectuals, connect with businesses, and implement ideas, research projects into specific products through collaborative topics and projects.

Once again, on behalf of all members of KBERI, I express my gratitude for your interest. We sincerely hope for your continued support in the new journey of KBERI. Warmest regards

Dr Duc Phan 
Founder and President, KBERI 
Mobile/Zalo/WhatsApp: +61 483 899 146 
Email: nhipcautrithuc.org@gmail.com 

++++++++++++++

Mời bạn tham gia nhóm Zalo KBERI EOI Scientific Committee https://zalo.me/g/fvynjt918 để kết nối với nhau và nhận cập nhật về các hoạt động của Viện NCTT. 

Với định hướng hoạt động chuyên nghiệp, Viện NCTT luôn là “nhịp cầu” chia sẻ “tri thức” và gắn kết các nhà khoa học với các giảng viên, sinh viên các trường đại học cao đẳng, các bạn trẻ đam mê nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và toàn thế giới. 

Bên cạnh đó Viện NCTT sẽ hỗ trợ chuyên sâu hơn theo từng chuyên ngành cụ thể cho từng đối tượng cụ thể. Các buổi báo cáo chuyên đề của các diễn giả sẽ hoạt động bài bản hơn, với nhiều quy mô phù hợp cho nhiều đối tượng khán giả của Viện NCTT. Ngoài ra, Viện NCTT sẽ đồng hành cùng các nhà khoa học, trí thức trẻ, kết nối với doanh nghiệp, triển khai các ý tưởng, công trình nghiên cứu thành sản phẩm cụ thể thông qua các đề tài, dự án hợp tác.

Một lần nữa, xin thay mặt toàn thể thành viên Viện NCTT, Tôi gửi lời cám ơn đến sự quan tâm của bạn. Rất mong sự tiếp tục ủng hộ của các bạn trong hành trình mới của Viện NCTT. 

Tiến sĩ Phan Hồng Đức 
Viện Trưởng Sáng Lập, Viện NCTT 
Di động/Zalo/WhatsApp: +61 483 899 146
Email: nhipcautrithuc.org@gmail.com 

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy