แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลมาบแค
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลมาบแค
เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลมาบแค เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้มาขอรับบริการโปรดกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มาขอรับบริการ
โปรดกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มาขอรับบริการ
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy