การอบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน (รูปแบบออนไลน์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 26 เมษายน 2565 จำนวน 50 คน
โดย สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วัตถุประสงค์ของการอบรม
     1) เพื่อแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน แก่ครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
     2) เพื่อแนะนำการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยลำดับการพิจารณาคัดเลือกจะเรียงลำดับตามวันเวลาที่จัดส่งข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์ในระบบ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้า และ ชื่อ-สกุล *
สังกัด (โรงเรียน) *
ท่านสอนในรายวิชาใดบ้าง *
Required
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ (ปี) *
ระดับชั้นที่ทำการสอน *
Required
ท่านมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ใดบ้าง *
Required
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ *
อีเมลสำหรับการติดต่อ *
หมายเลขโทรศัพท์
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy