Изследване на степента на удовлетвореност от дейността на институциите, отговорни за личната сигурност на българските граждани и нагласите за полицейско насилие
Уважаеми дами и господа,

Фондация "Общество и сигурност" провежда ежегодно изследване за личното усещане за сигурност сред гражданите на Република България. Тази година проучването е малко по-различно от обичайното, а основната му цел е да установи знанията и уменията, които са необходими, за да се чувстват българските граждани сигурни. Във въпросника се цели и да се установи и каква е оценката за дейността на институциите, отговорни за личната сигурност и дали се определя като ефективна.
Попълването на въпросника отнема не повече от 5 минути, като изследването е анонимно.

Предварително Ви благодарим за отделените време и внимание.

1.Познавате ли основните функции на МВР? *
2. Ако вие или член на Вашето семейство станете жертва на престъпление, какво ще направите? *
3. Вие или член на Вашето семейство били ли сте жертва на престъпление през последната година? *
4. Моля да определите дали следните институции и организации действат ефективно, или неефективно при решаване на проблеми, касаещи личната сигурност и безопасност. *
Действа ефективно
Не действа ефективно
Не мога да определя
Полиция
Пожарна безопасност и защита на населението
ЕЕН 112
Прокуратура
Съдебна власт
Народно събрание
Местна власт
Неправителствени организации
Частни охранителни фирми
Доброволни отряди, които са се самоорганизирали
5. Кое е най-важното за Вас знание или умение, което е необходимо да притежавате, за да се чувствате подготвен и да реагирате адекватно в ситуации, застрашаващи Вашата лична или на семейството Ви сигурност? *
6. Страхувате ли се, че ще станете жертва на полицейско насилие или произвол? *
7. Смятате ли, че полицаите системно злоупотребяват със своите правомощия и употребяват насилие? *
8. В какъв тип населено място живеете в момента? *
9. Какво е Вашето образование? *
10. В коя възрастова група попадате? *
11. Какъв е Вашият пол? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.