ข้อสอบเคมี 3 ชั้นม. 5
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ชั้น *
Your answer
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ กำหนดมวลโมเลกุลดังนี้C = 12, Na = 23, O = 16, Ar = 40, Pb = 207, Cu = 64, N = 14, S = 32, H = 1
1. ธาตุออกซิเจน 1 อะตอม มีมวลเท่ากับข้อใด
4 points
2. ธาตุ X มี 2 ไอโซโทป มีมวลอะตอม 14.0 และ 15.0 มีปริมาณในธรรมชาติ 99.63% และ 0.37% ตามลำดับ มวลอะตอมเฉลี่ยของ X เป็นเท่าใด
1 point
3. ปัจจุบันมวลอะตอมเทียบกับข้อใด
3 points
4. ธาตุ A 5 อะตอม มีมวล 60 x 1.66 x 10-24 g มวลอะตอมของ A มีค่าเท่าใด
3 points
5. มวล 1 อะตอม ของธาตุคือข้อใด
3 points
6. โมเลกุลของ CO2 มีมวลเท่ากับเท่าใด
1 point
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โมเลกุล
4 points
8. น้ำ 1 โมเลกุล มีมวล = 18 x 1.66 x 10-24 g น้ำมีมวลโมเลกุลเท่าใด
1 point
9. Pb(NO3)2 มีมวลโมเลกุลเท่าใด
2 points
10. กรดอะซิติก (CH3COOH) 1 โมเลกุลมีมวลกี่กรัม
4 points
11. จำนวนอะตอมของ C – 12 ที่มีมวล 12 กรัม จะมีจำนวนอะตอมเท่าใด
1 point
12. เลขอาโวกาโดร (Avogadro number) มีค่าเท่าใด
2 points
13. ก๊าซ O2 1 โมล มีปริมาตรเป็นกี่ลิตรที่ STP
3 points
14. จากการใช้แมสสเปกโตรมิเตอร์ได้ผลการทดลองว่า อาร์กอนประกอบด้วย 3 ไอโซโทปคือ 36Ar, 38Ar, 40Ar ปริมาณของไอโซโทปมี 0.1%, 0.3%, 99.6% ตามลำดับ ให้หามวลอะตอมเฉลี่ยของอาร์กอน
3 points
15. CuSO4. 5H2O มีมวลโมเลกุลเท่าใด
4 points
16. สูตรของสารประกอบไอออนิกเป็นสูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของไอออนที่ประกอบเป็นสารนั้นเรียกว่าอะไร
1 point
17. แอสไพริน (C9H8O4) มีมวลโมเลกุลเท่าใด
2 points
18. ฮีเลียม (He) 1.024 x 1022 อะตอม มีจำนวนโมลของสารเท่าใด
2 points
19. โซเดียมไอออน (Na+) 0.6 โมล มีจำนวนอนุภาคเท่าใด
1 point
20. สาร 1 โมลมีกี่อนุภาค
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.