ข้อสอบ Pre-NT ความสามารถด้านเหตุผล
คำชี้แจง
ข้อสอบ Pre-NT ความสามารถด้านเหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน ทำให้ครบทุกข้อ
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับ จาก ครูจารุกิตติ์ เจนดง
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
อ่านคำกลอนต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-4
(1) แอ๋วขายผัดไทย ควรเลือกใช้กระดาษชำระ(ทิชชู) แบบใดจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด *
1 point
อ่านข้อความที่กำหนดแล้วตอบคำถามข้อ 2
(2) ถ้านักเรียนจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเหมือนใครเพราะเหตุใด *
1 point
อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ 3
(3) อาชีพของทั้งสองชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด *
1 point
อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ 4
(4) เด็กชายคมจัดกลุ่มแบบนี้ โดยใช้หลักเกณฑ์ใด *
1 point
อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ 5
(5) เด็กชายคมจัดกลุ่มใหม่โดยใช้เหตุผลใด *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(6) จากภาพ ประชาชนในชุมชนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ข้อใดอธิบายสาเหตุของปัญหาของคนในชุมชนนี้ได้เหมาะสมที่สุด *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(7) ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนกับแดงและดำ คำพูดใดควรใช้มากที่สุด *
1 point
(8) เหตุผลใดที่สนับสนุนการกลับมาใช้ถ่านในการหุงต้มของชาวบ้านมากที่สุด *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถามข้อ 9-10
(9) จากภาพ ถ้าทั้งสองครอบครัวมีฐานะใกล้เคียงกัน การปฏิบัติดังภาพข้างต้นเป็นประจำ ในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์ใดมากที่สุด *
1 point
(10) จากภาพให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างไร *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(11) จากภาพดังกล่าว รัฐบาลควรเลือกพลังงานชนิดใดในการผลิตไฟฟ้าในหมู่บ้านแห่งนี้ เพราะเหตุใด *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(12) ิธีใดที่จะทำให้พืชผักผลไม้เจริญเติบโตได้ตามปกติดีที่สุด *
1 point
พิจาณาภาพแล้วตอบคำถาม
(13) ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหานี้มากที่สุด *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(14) ชาวบ้านควรแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(15) เด็กชายเจี๊ยบ เดินไปพบสภาพสายไฟดังภาพ เด็กชายเจี๊ยบควรคิดถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(16) สภาพของแม่น้ำที่เห็นดังภาพ เป็นปัญหาที่น่าจะเกิดจากข้อใดมากที่สุด *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(17) จากภาพ เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(18) โบราณสถานแห่งนี้จากสถิติพบว่า มีชาวต่างชาติเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้มากกว่าคนไทย เมื่อพิจารณากำแพงตามภาพ การกระทำเช่นนี้บ่งบอกว่าคนไทยเป็นอย่างไร *
1 point
พิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม
(19) เมื่อนักเรียนไปทำบุญที่วัดพบเด็กสองคนแต่งกายดังภาพ ข้อสรุปในการแต่งกายที่เหมาะสม กับสถานที่ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง *
1 point
อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ 20
(20) กุ้งควรจัดจานแก้ว ชามกระเบื้อง ช้อน ถ้วย แก้ว ตามข้อใดมากที่สุด เพราะเหตุใด *
1 point
อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ 21
(21) ถ้าต้องการเห็นผีเสื้อบินวนเวียนไปมาให้ชมความสวยงามตลอดปีควรปฏิบัติอย่างไร *
1 point
พิจารณาภาพ แล้วตอบคำถาม
(22) เหตุผลใดสนับสนุนเหตุการณ์ในภาพมากที่สุด *
1 point
พิจารณาข้อความ แล้วตอบคำถาม
(23) การปลูกผักบุ้งจีนควรใช้ปุ๋ยชนิดใดมากที่สุด เพราะเหตุใด *
1 point
พิจารณาภาพ แล้วตอบคำถาม
(24) จากข้อมูลคนในหมู่บ้านนี้มีโอกาสป่วยเป็นโรคใดมากที่สุด เพราะเหตุใด *
1 point
ิจารณาข้อความ แล้วตอบคำถาม
(25) เพราะเหตุใดในข่าวนี้ ต้องเตือนให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง *
1 point
พิจารณาภาพ แล้วตอบคำถาม
(26) ถ้านักเรียนเป็นมาลีจะเลือกปฏิบัติตามข้อใด เพราะเหตุใด *
1 point
พิจารณาข้อความแล้วตอบคำถาม
(27) เหตุผลใดสนับสนุนความคิดของบุญมีได้เหมาะสมที่สุด *
1 point
พิจารณาภาพ แล้วตอบคำถาม
(28) นักเรียน ป.3/1 ใช้แนวคิดใดในการแก้ปัญหา *
1 point
พิจารณารูปภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
(29) จากภาพ วิธีการกำจัดขยะของนักเรียนในภาพใดดีกว่ากัน เพราะเหตุใด *
1 point
. พิจารณาภาพและข้อความโฆษณาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
(30) โฆษณาใดที่เป็นการให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy