แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
ขอความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ตอบบแบบสำรวจความพึงพอใจ และความคิดเห็น ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจนี้ สหกรณ์จะทำการวิเคราะห์ ประมวลผลสรุปถึงความต้องการของสมาชิกทั้งหมด และจะนำผลสรุปนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนการบริหารงาน ให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุด พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไป (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำข้อมูลเสนอผู้บริหารต่อไป)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service