Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti IT a prevencia IT kriminality....
Na jeseň tohto roka nás ako OZ čaká niekoľko konferencií, kde by sme chceli otvoriť tému vzdelávanie IT bezpečnosti a prevencie IT kriminality. Čerpáme zo skúseností zo spolupráce so školami i učiteľmi ako jednotlivcami. Pomôžte nám zosumarizovať realitu a porovnať ju s prieskumami z predošlých období... Váš názor a skúsenosti sú dôležité.


ďakujeme

Jaroslav Oster, OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Ako by ste hodnotili súčasnú úroveň znalosti rizík IT a prevencie u študentov stredných škôl/gymnázií?
bodové hodnotenie (5 bodov = najlepšie)
veľmi zlá
vynikajúca
Úroveň znalostí v časovom období 5 rokov spätne má:
hodnotíme zmenu rizikovosti správania sa v digitálnom priestore
Ako by ste hodnotili súčasnú úroveň znalosti rizík IT a prevencie u žiakov základných škôl?
bodové hodnotenie
veľmi zlá
vynikajúca
Ako by ste hodnotili súčasnú úroveň znalostí rizík IT a prevencie u pedagógov?
bodové hodnotenie
veľmi zlá
vynikajúca
Ako by ste hodnotili súčasnú úroveň znalostí rizík IT a prevencie u rodičov?
veľmi zlá
vynikajúca
Je súčasná úroveň znalostí pedagógov dostatočná na preventívne pôsobenie voči deťom/rodičom?
Otázka bezpečného využívania IT by mala byť témou:
Stretli ste sa osobne s problémom kyberšikanovania učiteľov:
Je podľa Vás otázka kyberšikanovania učiteľov v súčasnej dobe koncepčne riešená?
Otázku kyberšikanovania učiteľov by mal podľa Vášho názoru riešiť:
Ako hodnotíte spoluprácu v tejto problematike s rodičmi?
žiadna
vynikajúca
Ako hodnotíte v oblasti prevencie IT kriminality podporu zo strany zriadovateľa?
žiadna
vynikajúca
Akou formou podporuje Vašu školu zriaďovateľ v oblasti prevencie?
Your answer
Hodnotíte otázku prevencie IT kriminality v školstve ako:
Akú formu by ste navrhovali Vy?
Your answer
Čo Vám v podpore vzdeávania bezpečnosti IT a prevencie najviac chýba
Ak máte záujem o výsledky tohto prieskumu stačí ak zanecháte e-mailovú adresu
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service