สายตรงคณบดี
เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เปิดสายตรงคณบดีขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้ง ปัญหาที่เกิดขึ้น ในด้านต่าง ๆ ภายในคณะฯ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน ได้โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงคณบดีได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านกรอก จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคลคลอื่น
3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตกแยกภายในคณะฯ
ชื่อ สกุล *
ประเภทบุคคล *
อีเมล *
เบอร์โทรศัพท์ *
ที่อยู่ *
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
หัวข้อ *
รายละเอียด *
ไฟล์หลักฐาน (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phuket Rajabhat University. - Terms of Service