20th Anniversary of Slovak Aikido Association// 20. výročie Slovenskej aikido asociácie
24.-26.10.2014/ Bratislava/ Slovakia (SVK)
Name// Meno *
Your answer
Surname// Priezvisko *
Your answer
Date of Birth// Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Technical grade// Technický stupeň *
Country// Krajina *
Your answer
Organisation// Organizácia *
Your answer
E-mail *
Your answer
Mobile Phone// Mobil
Your answer
T-shirt// Tričko *
size// veľkosť
Lodging// Ubytovanie
24.10.2014 *
25.10.2014 *
Meals// Jedlo
24.10.2014 (Friday) - DINNER (price 10,- EUR)// 24.10.2014 (piatok) - VEČERA (cena 10,- EUR) *
25.10.2014 (Saturday) - LUNCH (price 10,- EUR)// 25.10.2014 (sobota) - OBED (cena 10,- EUR) *
25.10.2014 (Saturday) - DINNER/ PARTY (included in the registration fee)// 25.10.2014 (sobota) - VEČERA/ PÁRTY (v cene seminára) *
Payment// Platba
Payment instructions will be sent to each registered participant by email (to email address indicated in this registration form).//
Inštrukcie k platbe budú zaslané elektronicky každému registrovanému účastníkovi na ním zadanú e-mailovú adresu.
Registration fee// Platobné podmienky *
Instructions to multiple payment// Inštrukcie k hromadnej platbe
If you need instructions to make a multiple payment, please note the names of all concerned participants into the field. Each participant must be registered.// Ak žiadate o zaslanie inštrukcií k hromadnej platbe, uveďte do poznámky mená účastníkov, ktorých sa to týka. Každý účastník musí byť registrovaný.
Your answer
Confirmation// Potvrdenie *
By sending this form you agree with the following: 1. With processing your personal data for the purposes of organizing a event in accordance with § 11 of Act No. 122/2013 Coll. on protection of personal data and on amending and supplementing of certain laws 2. With the payment terms 3. You confirm that you train at your own risk and in case of injury or death you won't seek any financial or non-financial compensation by the organizer 4. You will follow all organizer's instructions// Odoslaním formulára vyjadrujem súhlas: 1. So spracovaním svojich osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom organizácie seminára/ 2. S platobnými podmienkami/ 3. Potvrdzujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu u organizátora/ 4. Že sa budem riadiť pokynmi organizátorov
Required
Note for organizers// Poznámka pre organizátora
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service